Lintjesregen Oudewater 2019, ken je ze allemaal?


Een brandweerauto werd ingeschakeld om de decorandi in Oudewater op te halen, maar het verdere geheel was redelijk traditioneel. Burgemeester Pieter Verhoeve benadrukte, door de musical Ciske de Rat in zijn verhaal op te nemen, dat Oudewater heel veel enthousiaste vrijwilligers kent. Daarom stonden er wel tien mensen klaar, die door de selectie waren gekomen, om geridderd te worden.

Bij de jaarlijkse lintjesregen ontvingen  dus tien Oudewaternaren uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve een koninklijke onderscheiding in de Grote of Sint Michaëlskerk. Het ging bij allen om Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester legde in het kort uit waarom zij de versierselen die bij deze huldiging horen opgespeld kregen.

lintjesregen-2019

Ad Bakker (Oudewater) – 25-10-1948
De heer Bakker is al bijna 30 jaar secretaris van het bestuur van de Stichting Sporthal Oudewater. In deze periode is hij ook nog 10 jaar voorzitter geweest van Badmintonclub Oudewater (BCO). Mede door zijn voorzitterschap van BCO vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw, heeft hij zich ingezet voor de bouw van sporthal De Noort Syde (1992). Tussen 1995 en 2005 was de heer Bakker voorzitter BCO.

Rob Grem (Oudewater) – 29-11-1946
De heer Grem zet zich al meer dan 20 jaar in als secretaris van Podium Oudewater en haar rechtsvoorganger de Culturele Raad Oudewater. Hij heeft deze functie met veel gedrevenheid, enthousiasme en op een nauwkeurige manier jaren actief uitgevoerd, waarbij alles wat hij overnam werd gekenmerkt door doelgerichtheid. Zo nam hij de coördinatie voor zijn rekening van de jaarlijkse Open Monumentendag en van de evenementen die in het stadhuis werden georganiseerd door Podium Oudewater.

Bert Hagoort (Oudewater) – 12-12-1945
De heer Hagoort is al 32 jaar diaken van de Hervormde Kerk Gemeente Oudewater-Hekendorp. Daarmee begon hij in 1969 (50 jaar geleden), met een kleine onderbreking in 1986. Hij voelt zich als diaken nauw verwant met zijn medemens en als er een beroep op hem gedaan wordt, staat hij altijd klaar met woord en daad. Hij is zeer betrokken bij minder bedeelden. Daarnaast is hij sinds 2003 iedere vrijdagmorgen als verkoopmedewerker actief in De Bijbelshop van Oudewater. In zijn vrijwilligerspaspoort staat verder dat hij maaltijdrijder is vanuit woon- en zorgcentrum De Wulverhorst.

Nell van Gool-Van Liessum (Oudewater) – 10-02-1939
Mevrouw van Gool-Van Liessum kun je al 23 jaar op veel plaatsen binnen én buiten Oudewater tegenkomen als vrijwilliger. Zo is zij begonnen halverwege de jaren 90 bij Stichting Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst & Radio MidlandFM. Hierna volgden de Geschiedkundige Vereniging Oudewater (GVO), Mazda MX5 Club Nederland, Stichting Wereldwinkel en Kunst Centraal & Landschap Erfgoed Utrecht. Vele functies allemaal in combinatie met elkaar. Aan de GVO is mevrouw Van Gool het langst verbonden: 17 jaar. Bij Mazda MX-5 club zit al 6 jaar eindredacteurschap in haar portefeuille.
In het schooljaar van 2014-2015 werkt ze mee aan de opzet en uitvoering van het lesprogramma ‘Kalender vol feest’. De inhoud was in dat schooljaar toegesneden op de viering van Oudewater 750 jaar stad in 2015. Mevrouw Van Gool ontwikkelde destijds de gastles.

Hans Schoonderwoerd (Oudewater) – 07-05-1969
De heer Schoonderwoerd zet zich al meer dan 20 jaar in voor Oudewaterse Zwemvereniging (OZV) en de Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO). In 1998 is hij op jonge leeftijd voorzitter geworden van het toenmalige bestuur van OZV. Tijdens zijn voorzitterschap is het 1e team gepromoveerd naar de Bondklasse en is de jeugdopleiding sterk verbeterd. Het 65- en 75-jarig bestaan van OZV heeft hij groots aangepakt en alle leden en oud-leden een mooie reünie bezorgd. Zonder hem was er geen OZV geweest en was het buitenbad in Oudewater ook niet meer open. Daarnaast traint en coacht hij al 31 jaar een jeugdteam. Schoonderwoerd is medeoprichter en gedreven vicevoorzitter van Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) sinds 2013.

Gerrit Sille (Oudewater) – 18-09-1952
De heer Sille zet zich al meer dan 25 jaar in voor de Oudewaterse samenleving als penningmeester van museum De Heksenwaag en Tennisvereniging De Heksenmeppers. Naast het penningmeesterschap van De Heksenwaag functioneerde hij ook als waarnemend voorzitter en is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor het personeel (waagmeester, hulpwaagmeester en de vrijwilligers). Tijdens zijn bestuursperiode vond een interne renovatie van het museum plaats en kwam het tot een winteropenstelling.
De heer Sille nam 6 jaar geleden ook het penningmeesterschap van De Heksenmeppers voor zijn rekening. Dat runt hij op een moderne en professionele wijze. Hij speelde onder andere een belangrijke bij de herstructurering van het tarievenbeleid voor de jeugd.

Margo Stekelenburg (Oudewater) – 27-04-1956
Mevrouw Stekelenburg zet zich al meer dan 15 jaar belangeloos in voor verschillende verengingen binnen de Oudewaterse gemeenschap. Door haar enthousiasme, professionaliteit, positieve kijk en gedrevenheid heeft haar vrijwillige bijdrage mooie resultaten opgeleverd. Sinds 2003 is ze actief als secretaris en algemeen bestuurslid bij Winkeliersvereniging NOVO in Oudewater. Vanaf het begin van het Stadsmuseum op de stadszolder is mevrouw van Stekelenburg actief betrokken bij het samenstellen, uitwerken en inrichten van de tentoonstellingen van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater (GVO). Haar expertise op het gebied van vooral kledij is zeer groot.

Luuk Teuben: (Snelrewaard) – 22-11-1950
De heer Teuben is vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van sporthal De Noort Syde in Oudewater. Hij is meer dan 30 jaar onafgebroken lid geweest van bestuur van de Stichting Sporthal Oudewater (SSO). Feitelijk verricht hij samen met de medebestuursleden onbezoldigde werkzaamheden voor het in stand houden van de sporthal die in de meeste gemeenten in Nederland door gemeenteambtenaren worden verricht. Vanaf de start van de SSO in 1990 (toen nog in oprichting) maakte de heer Teuben deel uit van het bestuur: de voorbereidende activiteiten meegerekend meer dan 30 jaar. Vanaf 1999 is hij voorzitter.

Nelly Groenewegen-Tompot (Oudewater) – 13-09-1940
Mevrouw Groenewegen-Tompot is al meer dan 36 jaar als vrijwilliger verbonden aan bibliotheek Het Groene Hart, locatie Oudewater. Ze vervult de functie van gastvrouw. Zij ontvangt klanten, beantwoordt vragen en verricht diverse uitleen- en opruimwerkzaamheden. Zij voert haar werkzaamheden uit zonder begeleiding van een medewerker van de bibliotheek. Daarnaast ondersteunt zij ook de bibliotheek bij diverse (jeugd)activiteiten, zoals het voorlezen. Ze werkt samen met collega-vrijwilligers, maar werkt ook nieuwe collega’s in. Daarbij heeft zij speciale aandacht voor stagiaires en vrijwilligers die tijdelijke werkzaamheden verrichten in het kader van het leren van de Nederlandse taal, zoals statushouders.

Kees Vink (Oudewater) – 13-07-1951
De heer Vink begon in de jaren 80 van de vorige eeuw als voorzitter van de technische commissie van volleybalvereniging Jupiter Oudewater (1984-1988). Eind jaren 90 pakte hij die taak weer op tot 2009. Bij de volleybalvereniging was hij actief als spelend lid, scheidsrechter en ook op bestuurlijk en organisatorisch vlak onderscheidde hij zich. Ook was hij als bouwkundig adviseur betrokken bij de voorbereidingen en de bouw van sporthal De Noort Syde (1992). Mede op basis van zijn expertise en inbreng besloot de gemeente de vergunning tot de bouw van de sporthal te verstrekken.

Bron: Gemeente Oudewater | Eindredactie: Oudewater.net | Zaterdag 27 april 2019

Geef een antwoord