Ludieke start, wederzijds harde woorden, maar Klepper blijft

Voor het stadhuis in Oudewater stonden tientallen mensen met klepperende handjes om duidelijk te maken dat zij de Klepper absoluut wilden behouden en binnen werd daar en over andere zaken tot in de late uurtjes verhit gedebatteerd. Hier volgt een beknopte samenvatting van wat er donderdagavond in en rond het stadhuis allemaal gebeurde, maar, voor wie geïnteresseerd is in een goed geschreven politiek verslag, zal moeten wachten tot de IJsselbode verschijnt en Otto Beaujon op zijn bekende scherpe wijze verslag doet van deze bijna legendarische avond in politiek Oudewater. En mocht dít verslag onjuistheden bevatten dan mag u er van overtuigd zijn dat dit te wijten is aan gebrek aan ervaring van uw verslaggever; bij voorbaat mijn excuses.

Grappig om al die grote hoeveelheid bekende en minder bekende Oudewaternaren met klepperende handjes die ongetwijfeld in een speelgoedwinkel te koop zijn, voor het stadhuis met grote inzet te horen klepperen.

28-4-2016 het geklepper 016

Een ludieke start die deed denken aan de jaren ’70, maar nu wellicht heeft bijgedragen aan de stemming die later volgde. Ankie: ”Ja, dat heb je als er een wethouder van buiten komt!” Wanda: “Ik doe daar yoga en dat moet blijven!” Monique: “Anders heb je niet zo’n mooi gebouw meer voor feestjes, trouwerijen en begrafenissen.” Dat kan allemaal wel waar zijn, maar er hangt natuurlijk ook een financieel plaatje aan.

Oudewater_stadhuis_28-4-2016 het geklepper 021

Velen gingen luid klepperend naar binnen toen de vergadering van de gemeenteraad begon, maar een groot deel vertrok weer toen bleek dat hun standpunt duidelijk was voor de raad. Zelfs Midland FM was aanwezig en dus hebben luisteraars thuis kunnen meegenieten van uren volgende beraadslagingen, vele malen onderbroken door korte schorsingen en veel, heel veel gekissebis; en dat is dan mild uitgedrukt. Om politiek organisatorische redenen zat plaatsvervangend voorzitter Kees de Bruijn de vergadering voor in plaats van burgemeester Pieter Verhoeve.

Gedoe en gesteggel

Na een toch wel langdurig gedoe rond de voormalige openbare lagere school aan de Kapellestraat (1882, naar een ontwerp van architect M.C. van Wijngaarden, opgetrokken in neorenaissancestijl), waar medio december uiteindelijk een muziekschool is gevestigd, zijn er nog wel meer gebouwen die op de gemeentebegroting drukken. Naast onder andere Tjonkie en het Cultuurhuis is er ook de Klepper. De Klepper drukte niet echt op de begroting want alle subsidie was daar inmiddels weggehaald, maar dat had wel tot gevolg dat het gebouw niet goed meer onderhouden werd. En nu kocht de gemeente het enkele weken geleden terug en direct daar achteraan boden burgemeester en wethouders partycentrum De Klepper te koop aan.

Oudewater_raadsvergadering_28-4-2016 het geklepper 026

Na lang gesteggel, waarin een al jaren op zich laten wachtend accommodatiebeleidsplan steeds opnieuw in een adem met alle zwaar onderbezette gebouwen genoemd werd, volgenden een tweetal moties. In de motie van het CDA werd de Klepper wel verkocht, maar onder andere voorwaarden en in de motie van de Onafhankelijken werd de Klepper uit de verkoop gehaald. Uiteindelijk haalde de eerste motie geen meerderheid en de tweede wel. De gemeente schrijft er het volgende over:

Gemeenteraad haalt De Klepper uit de verkoop

Enkele weken geleden boden burgemeester en wethouders partycentrum De Klepper te koop aan. De raadsfracties van Onafhankelijken en VVD/D66 vonden dat besluit te voorbarig en haalden De Klepper uit de verkoop.

Burgemeester en wethouders zochten een nieuwe eigenaar voor het gebouw, onder andere vanwege de hoge exploitatiekosten die jaarlijks voor rekening van de gemeente komen. Al twee jaar eerder had de gemeenteraad de subsidie afgebouwd tot nul euro in 2017. Kandidaat-kopers die de sociaal-culturele functie van het gebouw wilden behouden, zouden bij burgemeester en wethouders de voorkeur genieten. Daar bleek raadsbreed wel steun voor.

Echter, verkoop van De Klepper op dit moment vond de meerderheid van de gemeenteraad te voorbarig. Hij oordeelde dat het gebouw onderdeel dient te zijn van het nog vast te stellen accommodatiebeleid. Dat komt na de zomervakantie op de raadsagenda.

Geharrewar

Er volgde meer geharrewar. Dit keer over de ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden.

Oudewater_Wim-Knol_28-4-2016 het geklepper 032

Wim Knol (Onafhankelijken) over de dienstverleningsovereenkomst: “Opdrachtnemer Woerden schiet te kort.” Daarom dienden zij een initiatiefvoorstel in om een onderzoek te laten verrichten.

Oudewater_Gert-Koffeman_Ben-van-Winden_28-4-2016 het geklepper 030

Vanuit het CDA ging Gert Koffeman behoorlijk hard tekeer tegen Wim Knol van de Onafhankelijken en andersom gebeurde dat evenzo. Gezellig was het niet, behalve dan dat kopje koffie, een glaasje drinken en zo tegen twaalven: bitterballen.

Uiteraard bemoeiden ook andere CDA-coryfeeën, de fractie VVD en D66 bij monde van Elly van Wijk en Ben van Winden en uit Christenunie-SGP Jan Broere en uiteraard namens het College burgemeester Pieter Verhoeve zich met alle politieke strubbelingen.

Was het initiatiefvoorstel een motie van wantrouwen? Kon het niet anders opgelost? Niemand vond de samenwerking optimaal, maar moest daar op deze wijze mee omgegaan worden? Zou er op deze wijze duidelijkheid komen? Hoe zou Woerden reageren? Uiteindelijk werd het voorstel in iets gewijzigde vorm aangenomen en het College gaf aan ‘er kennis van te nemen.’

Ongetwijfeld zal dit muisje een staartje hebben en het zou zo maar kunnen dat dit muisje groter wordt dan het nu lijkt en dat het staartje een wellicht onoverbrugbare barrière gaat vormen. We zullen zien.

Tekst: Aad Kuiper | Foto’s: Bert van der Horst
m.u.v. foto Klepper – gemeente Oudewater

Eindredactie: Oudewater.net | 30 april 2016

2 thoughts on “Ludieke start, wederzijds harde woorden, maar Klepper blijft”

  1. Wim Knoo zegt:

    Gert Koffeman ging inderdaad behoorlijk tekeer tegen Wim Knol en dat is nog zacht uitgedrukt. Uit de mond van Wim Knol werd desondanks geen onvertogen woord gehoord. Merkwaardig toch die selectieve waarneming van de verslaggever. Maar enfin, het mag de pret niet drukken. De Klepper is gered en de dienstverleningsovereenkomst met Woerden wordt serieus onder de loep genomen.

  2. Aad Kuiper zegt:

    Toen ik hier kwam wonen – inmiddels zo’n 25 jaar geleden – werd mij gevraagd voor het Vrije Volk (dat bestond toen nog) de politieke verslaglegging op zich te nemen. Ik heb destijds eenmaal een raadsvergadering bijgewoond en besloten dat absoluut niet te gaan doen; mij te veel gekissebis, te veel kinnesinne en te weinig: hoe kunnen we met elkaar opbouwend bezig zijn; dat schijnt te horen bij ons democratisch bestel.
    Het was niet mijn ‘ding’ en het is nog steeds niet mijn ‘ding’. Daarom ook stond in mijn inleiding: “En mocht dit verslag onjuistheden bevatten dan mag u er van overtuigd zijn dat dit te wijten is aan gebrek aan ervaring van uw verslaggever; bij voorbaat mijn excuses.” Het politieke debat kwam op mij niet vriendelijk over en wie precies meer of minder aardig handelde, of, liever gezegd, sprak, wie een ander meer of minder onvertogen bejegende was me in al die hectiek niet geheel duidelijk. Het was in mijn beleving een verhitte discussie op een onvriendelijke toon.
    Sommigen zullen blij zijn met het behaalde resultaat, anderen juist weer niet. Maar wat uiteindelijk de meest juiste beslissing is zal voorlopig, en misschien wel voor altijd, in raadselen gehuld blijven.

Geef een antwoord