Maria Passie

Sommigen van u zullen er al over gehoord of gelezen hebben, maar wellicht zijn er ook onder u die er nog niet of nauwelijks iets van weten.
Wat is de Maria Passie?

De Maria Passie is een prachtige uitvoering met heel mooie hedendaagse (pop)liederen en teksten over het leven van Maria. Hierin komen o.a. aan bod haar jeugd, haar leven met haar man Jozef en haar rol als moeder van Jezus. Heel herkenbare zaken in het leven van moeders van nu.
De Maria Passie wordt regelmatig uitgevoerd in verschillende kerken in Nederland. Het is gelukt om deze groep te boeken voor Oudewater op zaterdag 12 januari 2019.

Een groep enthousiaste mensen voert dit oprecht met passie uit en zij doen dit belangeloos, want de opbrengst komt geheel ten goede aan het Aquerafonds.
Dit fonds helpt mensen die graag naar Lourdes of een ander bedevaartsoord willen, maar dit niet zelf kunnen betalen.

Mits nog beschikbaar zijn de kaarten op 12 januari ook aan de deur verkrijgbaar a €12,50
Op 12 januari is de kerk open om 19.00 uur. Er is dan koffie en thee verkrijgbaar.
Na afloop van de uitvoering is er gelegenheid om een drankje te drinken.
Koffie, thee en drankjes zijn voor eigen rekening.

De voorbereidingen voor de Maria Passie zijn in volle gang en het zou jammer zijn om zo’n prachtige voorstelling te missen.

Voor meer informatie: zie evenementenkalender, 12 januari 2019

Geef een antwoord