Meer historisch zicht op zware prijs, die Oudewater betaalde voor steun in Dordrecht voor de prins van oranje

Op de relatie tussen Dordrecht en Oudewater is weer meer zicht gekomen. Oudewater was in 1572 één van de twaalf Hollandse steden, die op 19 juli koos voor prins Willem van Oranje in het Hof van Dordrecht.

Daarvoor moest de plaats een zware prijs betalen en daarover raakt nog steeds meer bekend. In Oudewater zijn bij bouwwerkzaamheden resten aangetroffen van het grootste bloedbad dat ooit in de stad heeft plaatsgevonden: de Oudewaterse Moord.  Dat vond plaats op 7 augustus 1575 en daarvoor besteed nog steeds in de gemeente van burgemeester Pieter Verhoeve grote historische belangstelling. Elke eerste zondag NA 7 augustus is er altijd aandacht voor.

Omroep Utrecht meldt dat bij de bouw van een Hema op de Donkere Gaard 9 onder een betonnen vloer een wirwar van oude muren, vloeren, kelders en putten werd aangetroffen.

Hobbyarcheoloog Caio Haars maakte een verslag van alles dat werd aangetroffen. Hij vond een laag verbrande spullen zoals hout, puin, dakpannen en leem uit de 15e en 16e eeuw. Uit die tijd is er maar één stadsbrand bekend en die vond plaats tijdens een beruchte belegering door de Spanjaarden in 1575.

De zuidelijke bezetters vielen tijdens de Tachtigjarige Oorlog de stad binnen omdat de bewoners de opstand van de Nederlanders steunden. De belegering eindigde in een bloedbad en kreeg de naam de Oudewaterse Moord.

Naast de vele doden ontstond tijdens de strijd ook een grote brand in de omgeving van de St. Michaëlkerk. Door de gevonden resten in kaart te brengen, hopen archeologen te ontdekken hoeveel van Oudewater toen precies is afgebrand en hoe erg de schade in het dorp was.

Het Hof in Dordrecht wordt als een nieuw historisch museum ingericht en zal, volgens de planning nu, wellicht begin maart 2015 worden heropend. De stad Oudewater is daarmee nauw verbonden en dat bleek ook toen de Dordtse burgemeester Arno Brok twee jaar geleden sprak bij de installatie van Dordtenaar Pieter Verhoeve tot burgemeester van het inmiddels in Utrecht gelegen Oudewater.

Dordrecht.net | Woensdag 6 augustus 2014

Geef een antwoord