Netwerkbijeenkomst Vrijwilligersorganisaties rondom de vluchtelingencrisis in Oudewater

“Geachte lezer,

Zoals u weet wordt Nederland geconfronteerd met een grote en nog steeds toenemende stroom aan vluchtelingen. Deze nationale vluchtelingencrisis laat ook Oudewater niet onberoerd.”

Zo begon de brief van wethouder Ad de Regt, die uitnodigde tot het bijwonen van een netwerkbijeenkomst van vrijwilligersorganisaties rondom de vluchtelingencrisis in Oudewater voor afgelopen maandag, 28 september.

En even verder: “In Oudewater weten we als geen ander dat goede afspraken, een soepele samenwerking en een uitstekende organisatie het fundament hieronder zijn.
De gemeente neemt daarom, samen met het Rode Kruis en het Vluchtelingensteunpunt in Oudewater het initiatief om op korte termijn (gezien de acute situatie) de (relevante) vrijwilligersorganisaties van Oudewater bijeen te roepen om daar met elkaar over te spreken en waar mogelijk afspraken te maken.”

Veel organisaties hadden gehoor gegeven aan de oproep van de wethouder. Het was bijzonder druk. Duidelijk meer mensen dan waarop was gerekend, terwijl je je toch van tevoren had moeten aanmelden. Organisaties als het Rode Kruis, Handje Helpen en de Vrijwilligersvacaturebank waren aanwezig, maar ook Welzijn Oudewater en natuurlijk het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.

Oudewater_wethouder-ad-de-regt-1Wethouder De Regt hield een korte inleiding over de acute situatie wat betreft de vluchtelingenstroom en wat dit voor Oudewater betekent. We moeten hier 24 mensen huisvesten en dat zouden er wel eens meer kunnen worden, luidt de samenvatting. Waar hij om vroeg was ‘humanitair realisme’: “Aan morele uitspraken (‘kom maar binnen’ of ‘er komt niemand meer in’) hebben we niet zo veel; we moeten iets doen.”

Han Heijen van het Vluchtelingensteunpunt het Groene Hart liet de aanwezigen zich verbeelden een vluchteling te zijn die in Nederland aankomt en wat deze doorloopt voordat hij/zij een huis in bijvoorbeeld Oudewater krijgt toegewezen. Dan komen zij in actie. Er komen meer vluchtelingen, dus is er meer hulp nodig, gaf hij aan. Binnenkort verschijnt daarvoor een oproep met een korte omschrijving wat er van die hulpverlener wordt verwacht. Maar wie nu vast meer wil weten kan terecht op de website van het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.

Oudewater_Gert-KoffemanGert Koffeman, voorzitter van de kerngroep Oudewater van het Rode Kruis, vertelde dat de taak van dat Rode Kruis van een geheel andere aard is. De vrijwilligers die daar hand- en spandiensten verlenen zijn er niet voor de statushouders of vergunninghouders, maar juist voor de vluchtelingen die net gearriveerd zijn; zij zorgen voor de noodopvang. Zij dragen zorg voor noodhulp en welkomstwinkels. De vrijwilligers daar worden eens in de zoveel tijd ad hoc opgeroepen om bij te springen en dan is dat even hard werken, soms met logischerwijs enigszins getraumatiseerde mensen. Zij zoeken mensen die af en toe op de juiste plaats aanwezig willen zijn om de handen uit de mouwen te steken. Wie meer wil weten kan terecht op de actiewebsite ‘Kom in actie voor vluchtelingen‘ van het Rode Kruis.

Er ontstond een levendige discussie over welke organisatie waarmee kunnen helpen. En er bleek onder de Oudewaterse groeperingen een grote bereidheid om te helpen. Afgesproken werd om in januari nog een overleg te voeren als wellicht duidelijker is om welke problemen het gaat en er dan concretere afspraken gemaakt kunnen worden.

Voor wie de brief van wethouder Ad de Regt gemist heeft, staat hier het belangrijkste deel van het vervolg:

“Het rijk doet een dringend beroep op alle gemeenten om een bijdrage leveren aan het opvangen van vluchtelingen en/of statushouders.
De gemeente Oudewater zal in elk geval een grote inspanning moeten leveren om meer statushouders dan ooit tevoren op te nemen. Dit wil zeggen dat asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben, gehuisvest worden en onderdeel worden van de Oudewaterse samenleving. Dit jaar zijn er al 18 zogeheten statushouders gehuisvest en er volgen er voor januari zeker nog 6. Gezien de meest actuele groei van de vluchtelingencrisis is het echter te verwachten dat er volgend jaar (maar mogelijk al eerder) een nog veel groter beroep gedaan wordt op onze gemeente om meer statushouders op te nemen.

Deze feiten trekken een forse wissel op de gemeente Oudewater, op de huisvesting in onze gemeente, op onze inwoners maar waarschijnlijk ook op u als vrijwilligersorganisatie. Deze mensen kunnen hulp en steun bij het wortelen in de Oudewaterse samenleving niet missen. Die worteling is in het belang van én de nieuwkomers én de Oudewaternaren zelf. En met deze aantallen nieuwkomers in onze gemeente is een fors aantal vrijwilligers met allerlei talenten, ervaring en mogelijkheden op uiteenlopende terreinen absoluut onmisbaar.

Oudewater is terecht trots op haar sterke sociale cohesie en de vele vrijwilligers die bijzondere dingen mogelijk maken. Het afgelopen jaar stond in het teken van die krachtige samenleving rond de viering van 750 jaar stad. Het komende jaar kunnen we opnieuw bewijzen aan de buitenwereld waartoe wij in staat zijn als we met vele vrijwilligers en hun organisaties schouder aan schouder deze uitdaging oppakken.”

Bron: Redactie Oudewater.net en gemeente Oudewater | 30 september 2015

One thought on “Netwerkbijeenkomst Vrijwilligersorganisaties rondom de vluchtelingencrisis in Oudewater”

  1. wim knol zegt:

    Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen, ondanks de promovorm. Maar wat gebeurt er nu concreet?

Geef een antwoord