Nieuwbouwdeel Mariaschool opgeleverd

Het nieuwbouwgedeelte van de Mariaschool is klaar. Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5 en 6 na de kerstvakantie weer in de school aan de Nieuwstraat 9-11 les krijgen. Daarmee komt er ook een einde aan de tijdelijke huisvesting in het bedrijvengebouw aan de Kapellestraat 26.

Geheel volgens de planning leverde de aannemer het nieuwbouwgedeelte van de Mariaschool op en kreeg schooldirecteur Piet Smits symbolisch de sleutels overhandigd. De komende weken gebruikt de school voor de inrichting. Op maandag 5 januari 2015 krijgen de kinderen les in het nieuwbouwdeel. De officiële opening staat gepland voor begin februari 2015.

Renovatie en nieuwbouw

De totale opknapbeurt van de Mariaschool bestond uit renovatie van het hoofdgebouw en daarnaast een gedeeltelijke nieuwbouw. De renovatiewerkzaamheden waren al uitgevoerd. De ingebruikname van de nieuwbouw betekent tevens de afronding van het Oudewaterse scholenplan.

Daar werd zes jaar geleden een begin mee gemaakt. In de achterliggende tijd kregen de Sint Jozefschool en Klavertje 4 in Klein Hekendorp al een nieuwbouw. Net als De Schakels en de Immanuëlschool. Die twee scholen zijn samen met de bibliotheek ondergebracht in het Cultuurhuis aan de Kluwen.

Portefeuillehouder burgemeester Pieter Verhoeve is blij met de oplevering. ,,Hier hebben het schoolbestuur, de directie, leerkrachten, kinderen en hun ouders lang naar uitgekeken. Nu heeft iedere Oudewaterse basisschool de beschikking over een nieuw en modern gebouw. En dat is best uniek vandaag de dag.’’

Gemeente Oudewater | 12 december 2014

Geef een antwoord