Nieuwjaarstoespraak burgemeester Pieter Verhoeve

Bij een nieuwjaarstoespraak horen, om het met Joop den Uyl te zeggen: ‘twee dingen’. Namelijk terugkijken en vooruitkijken. Wat een jaar hebben we met elkaar achter de rug! Oudewater 750, koninklijk bezoek, de Tour de France; het kon niet op. Oudewater is het afgelopen jaar, door al die activiteiten, in het zonnetje gezet. Tal van media hebben hier aandacht aan besteed. Graag laat ik u enkele beelden zien uit het programma ‘Geloof en een hoop liefde’, met prachtige opnamen van het hoogtepunt van 2015: het bezoek van onze koning aan onze jarige stad.

Onze stadsdichteres, Jose Knuyt, zal nu kort haar gedicht over Oudewater 750 voor het eerst ten gehore brengen:

Dit wat betreft de terugblik. Nu de vooruitblik.

Die begin ik met de traditionele update van onze bevolkingsomvang. Hoe staat het er voor? Op 1 januari 2015 had Oudewater 9.877 inwoners. Dit jaar, eind oktober om precies te zijn, mocht ik Aviëlle Rietveld als 10.000e inwoner verwelkomen. Gisterenmiddag stond de teller op 10.045 (+ 168) inwoners. Met het vrijkomen in februari van de Oude Touwfabriek en de komst van statushouders lijkt dit aantal verder te stijgen.

En toch, het is een tijdelijke piek. We dienen niet op onze lauweren te rusten. Integendeel. Vanmiddag wil ik de demografische stormbal hijsen. Recent zijn we ons als college, om het rond te zeggen, kapot geschrokken. Dit toen we de resultaten zagen van het woningmarktonderzoek, dat dit najaar naar de raad is gezonden. De kern: Oudewater vergrijst in rap tempo. We wisten wel dat dit het geval was, maar niet dat het zich zo snel aan het doorzetten is. Ondanks alle nieuwbouw de afgelopen tijd. Deze vergrijzing is een tikkende tijdbom onder onze voorzieningen. Ik laat u wat statistieken zien uit dit rapport.

  • Het geboorteoverschot daalt snel.
  • De vergrijzing is dubbel. Er komen meer ouderen én deze blijven langer leven. Dit gebeurt er derhalve met het aantal 75+. Nu en in 2030.
  • Dit is de prognose op de leerlingaantallen.

Recent kreeg ik de cijfers van de traditionele oktobertelling. Welnu: in 2008 waren er nog 1.105 basisschoolkinderen, dat zijn er nu 916 en dit gaat volgens de laatste officiële prognose binnen 10 jaar naar 773 leerlingen. 30% minder kinderen dan nu.

De groep tussen 25 en 45; die van de jonge ouders, is in verhouding (landelijk én regionaal) zwaar ondervertegenwoordigd en wordt kleiner. Die groep draagt wel zorg voor het financieren van collectieve voorzieningen. Verder zegt het rapport: ‘Het aantal jong volwassenen (15 tot 20 jaar) neemt af. Deze groep verlaat de gemeente zodra men ouder wordt en de nieuwe aanwas is beperkt.’

  • Als we niets doen, gebeurt het volgende met de sportverenigingen (oudergym).
  • Dit met de zorgbehoefte. Let vooral op de explosieve stijging van de behoefte aan thuiszorg (+ 40%).

Het totaal aantal inwoners zakt naar 9.600 in 2030, terwijl het aantal huishoudens stijgt (verdunning). Kortom: krimp, vergrijzing.

Dit als we niets doen. We zijn gelukkig in de omstandigheid hier wel iets aan te doen!

  • Samen met de WBVO het bouwprogramma versnellen zodat onze bestaande en nieuwe inwoners allebei terechtkunnen in Oudewater. De komst van statushouders breekt niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk de krimp. Dit betekent dat we binnenkort met plannen komen om extra tijdelijke huisvesting te realiseren. Zo, dat de mensen op de wachtlijst voor een huurwoning én de nieuwe statushouders allebei kunnen worden gehuisvest.
  • Extra aandacht voor woningen voor starters en jonge gezinnen. Maak het hen aantrekkelijk in Oudewater te komen wonen!
  • Werk maken van het realiseren van nieuwbouw op de uitleglocaties. In de structuurvisie van 2005 is Kerkwetering bijvoorbeeld aangewezen. Dit was tot op heden niet nodig, straks wel.
  • Voorzieningen op peil houden en activeren.
  • Met de BVO en Vitap bezien hoe we ons bedrijventerrein Tappersheul vitaal kunnen houden, juist om werkgelegenheid voor jonge mensen dichtbij huis te kunnen bieden.

Er is geen reden tot somberen. De gemeente Oudewater is namelijk een buitengewoon prettige plek om te wonen. Want waar vind je zoveel saamhorigheid, cultuurhistorie, ondernemerszin en gezelligheid bij elkaar? En dat centraal gelegen, midden in de Randstad? Het Monaco aan de IJssel?

Dé historicus van Oudewater in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was Johannes Schouten. Hij omschreef Oudewater als ‘een open geschiedenisboek met talloze illustraties’. Hij vond ons stadje – ik citeer – ‘steengeworden poëzie’ én ‘visioen van mijmerend grachtenschoon.’ In deze gemeente mogen we wonen en werken en weten we ons aan verbonden.

Ook in 2016 gaan we als gemeentebestuur hard aan de slag om de 10.045 inwoners zo goed mogelijk te bedienen én onze stad gastvrij te zijn voor meer inwoners: terugkeerders, uitbreiders en nieuwkomers!

2016 wordt het jaar van de samenwerking. Gaan we ‘samen bouwen’ tijdens Uivergein. De BIZ Tappersheul gaat van start. FC Oudewater begint. In de binnenstad werken winkeliers, horeca en gemeente samen aan om dit gebied nog aantrekkelijker te maken. Staat sociaal stadsteam Welzijn Oudewater klaar om goede zorg te verlenen voor onze eigen inwoners (en zeker onze jeugd laatste dia). We hebben er zin in!

Tot slot een persoonlijke noot: afgelopen zomer werd ik 34. Ik heb de goede gewoonte van mijn schoonvader overgenomen om op mijn verjaardag de psalm te lezen met dit getal. Ik las dus psalm 34. Daarin staat een tekst die mij trof en inspireerde. Ik geef hem u door. Het is een prachtige nieuwjaarswens:

Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.

Lieve mensen, wijk af van het kwaad, doe het goede en zoek de vrede voor en met elkaar.

Dank u.

Bron: Gemeente Oudewater | 2 januari 2016

Geef een antwoord