Nieuws over de Grachtenvaert in Oudewater

We stevenen gestaag op Pasen 2021 af.
Traditioneel gezien is dat het moment waarop het vaarseizoen weer van start gaat! Aan de Geelbuik zal het niet liggen.

Afgelopen winter is er het nodige onderhoud gedaan is en zijn  er nieuwe accu’s  ingezet. Tevens is er een mooi nieuw trapje gemaakt op de walkant, zodat de schippers op een wat comfortabelere manier kunnen instappen. Ook aan het opstappunt is het nodige gerepareerd.

We kunnen dus, normaal gesproken, weer gaan varen. Maar juist in dat woordje ‘normaal’ ligt alles besloten. Want wat gaan we doen? Er is helaas geen antwoord op die vraag te geven. We zullen simpelweg geduld moeten hebben.
Maar schippers, gidsen en de Geelbuik zelf zijn er klaar voor.

Wordt vervolgd!

Bron: Grachtenvaert Oudewater | Dinsdag 9 maart 2021

Geef een antwoord