Onderzoek naar samenwerking Oudewater en Woerden

Er ligt een enorme druk op de ambtelijke samenwerking tussen Woerden en Oudewater. De raad in Oudewater is ontevreden over de samenwerking en er ligt druk op de schouders van beide burgemeesters. De raad in Woerden is nog niet geïnformeerd over een ophanden zijnd onderzoek en beide partijen zitten aan elkaar vast door een overeenkomst met forse boeteclausule.

Samenwerken

Sinds januari 2015 werken de gemeente Oudewater en Woerden op ambtelijk niveau samen. Dat betekent dat zaken als ICT, administratie maar ook ambtenaren worden gedeeld. Een win-win situatie dus. Maar daar kijkt Oudewater anders tegenaan.

Onvrede in Oudewater

Over de uitvoer van de Dienstverleningsovereenkomst is veel kritiek. Met name vanuit Oudewater. Verschillende doelen zouden niet gehaald of goed gerealiseerd worden. Die kritiek wordt door bijna alle politieke partijen in Oudewater onderstreept. Alleen het Oudewaterse CDA lijkt vooralsnog achter de samenwerking te staan.

Eerder evalueren

De burgemeesters en gemeentesecretarissen van beide gemeenten hebben daarom besloten een evaluatie, die in 2019 gepland stond, naar voren te halen. Met name omdat door de Oudewaterse raad een motie is aangenomen over de mate waarin de gestelde doelen worden gerealiseerd worden. Voor het onderzoek zijn inmiddels vragen en een budget van 30.000 euro vastgesteld.

Onwetendheid in Woerden

Opvallend details is dat de reden en beslissing om drie jaar eerder met elkaar te evalueren, niet aan de Woerdense raad kenbaar is gemaakt. Ondanks dat de raad burgemeester Molkenboer liet verklaren dat een eventueel onderzoek door beide raden vastgesteld zou moeten worden. Op 18 februari namen beide burgemeesters het besluit tot een onderzoek en op 10 maart werd de raad van Oudewater hierover geïnformeerd. In Woerden bleef het echter stil.

Boete op stoppen samenwerking

Om de samenwerking extra kracht bij te zetten werd eerder besloten een ‘boeteclausule’ op te nemen in de Dienstverleningsovereenkomst. Hierdoor zou de gemeente die de samenwerking wenst te stoppen een ‘boete’ moeten betalen. En die druk lijkt te werken. Oudewater zou de ‘boete’ financieel niet kunnen dragen, waarmee het 750-jaar oude stadje gedwongen lijkt de samenwerking voort te moeten zetten.

Bron: Woerden TV | 10 maart 2016

One thought on “Onderzoek naar samenwerking Oudewater en Woerden”

  1. Maria zegt:

    Boete dan maar betalen en een poosje zuinig zijn in Oudewater dat kunnen wij best.eigen baas is goud waard.!!

Geef een antwoord