Operatie ‘Samen in Touw’ in Oudewater geslaagd

Omdat de operatie ‘Samen in Touw’ tijdens de persbijeenkomst nog niet helemaal afgelopen was, durfde burgemeester Pieter Verhoeven deze oefening nog niet ‘goed geslaagd’ te noemen, maar hij voegde er met een brede glimlach aan toe: ”Dat smaakt naar meer.” De gemeente Oudewater, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de politie, Natres, als onderdeel van defensie, de brandweer en het Rode Kruis werkten samen aan deze oefening, waarbij een mogelijke dijkdoorbraak als aanleiding gebruikt werd.

Terwijl op woensdag het alarmniveau al opgeschaald was bij het Hoogheemraadschap was het pas op donderdagochtend in Oudewater zelf duidelijk dat er iets aan de hand was. Als eerste werd de keerdeur (= sluisdeur) onder de Romeijnbrug gesloten door medewerkers van het waterschap en liepen koppels van het dijkleger patrouille op diverse dijken in Oudewater en omgeving. Zo werd er naar mogelijke zwakke plekken gespeurd op de dijken van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de beide Wierickes en de Lange Linschoten.

Militairen van Natres schieten te hulp

Inmiddels was hulp ingeroepen van het leger en vanaf een uur of tien reden er dan ook verschillende militaire voertuigen door de stad.

Oudewater_Oefening dijk doorbraak 16-6-2016 001

Oudewater_Oefening dijk doorbraak 16-6-2016 007Deze uiteindelijk 150 man sterke compagnie, die de commandopost had ingericht bij de Sporthal in de Noort Syde, hielp mee met de dijkbewaking, vulde zandzakken (zo’n duizend in totaal) en bracht ze ook op de juiste plekken, bewaakte het stadskantoor (want de politie had het erg druk met andere taken), suste een relletje bij een brandende boot in de IJssel, belde bij alle 700 huizen in Klein Hekendorp aan om de mensen te kunnen evacueren (en gaven tegelijkertijd een folder af om één en ander te verduidelijken) en had nog wel meer ondersteunende activiteiten.

Rode Kruis

Ook het Rode Kruis bleek betrokken bij de activiteiten. Toen Klein Hekendorp zogenaamd ontruimd moest worden gebeurde dat bij Klavertje Vier in werkelijkheid.

Oudewater_Rode-Kruis_Oefening dijk doorbraak 16-6-2016 065 (2)Voor de BHV’ers van de school een mooi moment om het ontruimingsplan te oefenen en voor het Rode Kruis om daarna assistentie te verlenen. Gert Koffeman, van het Rode Kruis in Oudewater, vertelde dat alles wat dat betreft soepel was verlopen. Ondertussen hadden de leerlingen een kijkje kunnen nemen bij het werk van politie, defensie en Rode Kruis.

Brandweer

Oefening Vrijdag 17-6-2016 076 Oefening Vrijdag 17-6-2016 042

Bij alle hectiek van de wellicht komende dijkdoorbraak raakte er een boot op de IJssel in brand, terwijl de brandweerkazerne kennelijk onbereikbaar was door het wassende water. Brandweerlieden van de posten uit Oudewater, Haastrecht, Montfoort en Maarsen kwamen per boot te hulp schieten, militairen hielpen de orde te bewaken.

Oudewater-oefening-DSCN0811 Oefening Vrijdag 17-6-2016 072

Het was een schouwspel waar veel toeschouwers op af waren gekomen.

Raven in de lucht

Oefening Vrijdag 17-6-2016 123Op vrijdag werd door defensie gewerkt met ‘Raven’, een onbemand verkenningssysteem dat uit drie handzame vliegtuigjes bestaat die op afstand bestuurd worden vanaf een grondstation.
Met dit systeem wordt vanuit de lucht informatie ingewonnen over een situatie en in dit geval waren ze uitgerust met een infraroodcamera om de dijken nog beter in beeld te kunnen brengen en te inspecteren.

HDSR, politie, brandweer, Natresbataljon

Op vrijdagmiddag werd een persconferentie gegeven door de heren Patrick Poelmann (dijkgraaf HDSR), Pieter Verhoeve (burgemeester Oudewater), Piet Valkenburg (politie), Herman Mollendijk (HDSR) en Hans van der Linden (kapitein van de Deltacompagnie van een Natresbataljon). ’s Morgens, vertelde burgemeester Verhoeve, hadden ze gezamenlijk een schouw gehouden langs de plekken waar geoefend werd.

Oefening Vrijdag 17-6-2016 170

De anderen vertelden wat de taak van hun organisatie was binnen deze multidisciplinaire oefening. “Natuurlijk,” vertelde dijkgraaf Patrick Poelmann, “Was dit een spel. Maar de aanleiding is bloedserieus. Door de klimaatverandering zou dit zomaar werkelijkheid kunnen worden.” Kapitein Van der Linden benadrukte dat de mensen van zijn compagnie nu heel andere taken kregen dan gewoonlijk en dat samenwerken met andere partijen ook een andere houding verlangde. Piet Valkenburg, coördinator conflict- en crisisbeheersing van de politie, regio Midden-Nederland, liet weten dat het vooral een oefening in samenwerking was en dat ze er, in vergelijking met de vorige oefening ‘Toverkol’, al goed op vooruit gegaan waren. Pieter Verhoeve liet de aanwezigen weten dat er heel wat komt kijken bij een dreigende dijkdoorbraak: hoe regel je dat in zo’n korte tijd met de Schuylenburcht en alle kinderen? Het ‘Gemeenschappelijk Beleids Team’ had z’n handen er vol aan gehad; Herman Mollendijk (HDSR) vertelde dat afstemmen op beleidsniveau één ding is, maar dit oefenen van samenwerken met alle partners in het veld buitengewoon veel oplevert.

Goed verlopen

De onderlinge communicatie was duidelijk veel beter verlopen dan bij de vorige oefening. Iedere organisatie had zijn eigen goedwerkende communicatiemiddelen, maar nu was ook de onderlinge afstemming goed verlopen.

Iedere dag om 18.00 uur waren ze bij elkaar gekomen om op elkaar af te stemmen, maar ook de communicatiemiddelen hadden goed gefunctioneerd. Dat zulk soort oefeningen regelmatig gehouden moeten worden was duidelijk een gemeenschappelijk standpunt.

Tekst: Aad Kuiper | Foto’s: Bert van der Horst & Aad Kuiper | Eindredactie: Oudewater.net

Geef een antwoord