Opknapbeurt voor de Oudewaterse brandweerkazerne

Als het aan burgemeester en wethouders ligt, krijgt de brandweerkazerne aan de Biezenwal nog dit jaar een opknapbeurt. Dat vraagt om een hogere investering dan de 285.000 euro die de gemeenteraad in oktober 2015 al beschikbaar stelde.

De renovatie is nodig. In de achterliggende jaren vond er namelijk in beperkte mate onderhoud plaats. Als de klus geklaard is, voldoet het gebouw weer aan alle kwaliteitsnormen.

Met de renovatie is 336.570 euro gemoeid. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit bedrag beschikbaar te stellen. In oktober 2015 had de gemeenteraad al 285.000 euro uitgetrokken voor de geplande opknapbeurt. In 2016 bleek dit bedrag niet toereikend te zijn. Er is dus ruim 50.000 euro meer nodig.

Het hogere bedrag valt te verklaren. Zo bevatte het gebouw meer asbest dan van tevoren was ingeschat. De verwijdering daarvan brengt extra kosten met zich mee. Inmiddels is ook de bouwmarkt aangetrokken. Aannemers hebben weer een goedgevulde opdrachtenportefeuille. Kortingen zijn er niet of nauwelijks meer bij. Dat leidt tot hogere bouwprijzen.

Een versobering van de plannen staat burgemeester Pieter Verhoeve niet voor. ,,Dat zou betekenen dat we op onderdelen niet voldoen aan de ARBO-eisen en de voorwaarden die de gemeenteraad stelt aan een goede uitruklocatie voor de zeer gemotiveerde brandweervrijwilligers die dag en nacht paraat staan voor Oudewater.’’

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft ingestemd met de plannen. Als de gemeenteraad zijn goedkeuring geeft aan een hoger bedrag, dan starten de werkzaamheden na de bouwvakvakantie dit jaar.

Bron: Gemeente Oudewater | 19 mei 2016

Geef een antwoord