Oudewater bereid om vluchtelingen op te vangen

De toestroom van vluchtelingen in Nederland blijft groot. Daarom vraagt het Rijk gemeenten bij herhaling om tijdelijk ruimten beschikbaar te stellen. Oudewater neemt haar verantwoordelijkheid en bereidt een aanbod voor om begin 2016 maximaal 150 vluchtelingen onderdak te bieden in sporthal De Noort Syde. Dit voor maximaal 6 dagen.

Veel mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld en komen naar Europa. Ook naar Nederland. De toestroom naar ons land is zo groot dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie alle gemeenten blijft vragen of zij tijdelijk crisisnoodopvang voor vluchtelingen willen verzorgen. Veel gemeenten hebben hier inmiddels gehoor aan gegeven. De gemeente Oudewater staat positief tegenover de oproep van het ministerie. Zij bereidt een aanbod voor om sporthal De Noort Syde begin 2016 voor maximaal 6 dagen beschikbaar te stellen voor de opvang van maximaal 150 vluchtelingen.

Elke gemeente heeft een locatie aangewezen waar mensen opgevangen kunnen worden als er sprake is van een calamiteit of crisis. Sporthal De Noort Syde is crisisopvanglocatie van Oudewater. In Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Op het moment dat Oudewater de sporthal aanbiedt als crisisopvanglocatie, dan hangt het af van het COA of het van dit aanbod gebruik maakt. De opvang is voor een korte periode. Het gaat om maximaal 6 dagen.

Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,De gemeenteraad heeft zich onlangs eensgezind getoond als het gaat om het zoeken naar een bijdrage die Oudewater kan leveren aan de opvang van vluchtelingen. Uiteraard rekening houdend met de zorgen die sommige inwoners hebben. Samen met veel vrijwilligers en Oudewaterse organisaties treffen wij voorbereidingen om crisisnoodopvang aan te bieden.” Verhoeve vervolgt: ,,Of het daadwerkelijk tot opvang komt hangt af van het COA, maar de nood is erg hoog dus ik denk dat er van ons aanbod gebruikt wordt gemaakt.”

Los van de crisisnoodopvang trekt Oudewater op met Montfoort, Lopik, IJsselstein en Woerden. Die vijf gemeenten onderzoeken samen met de woningcorporaties naar de mogelijkheden voor het beschikbaar komen van extra woningen. Op die manier kan het toenemend aantal statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) gefaseerd instromen op de woningmarkt. Zonder dat dit ten koste gaat van de wachttijd voor reguliere woningzoekenden. In januari 2016 hopen de vijf gemeenten een plan te hebben voor de komende 2 à 3 jaar. De prognose van het COA is dat de vijf gemeenten samen tot 2018 circa 1.000 statushouders zullen moeten huisvesten.

Bron: Gemeente Oudewater | 26 november 2015

Geef een antwoord