Oudewater bereikt Sportakkoord

Corona wel spelbreker maar geen ‘showstopper’

De landelijke overheid heeft in 2019 al het plan opgevat om gemeentes te stimuleren om lokaal tot een Sportakkoord te komen. Een plan waarin afspraken met lokale verenigingen en organisaties bijdragen aan een aantrekkelijk sportklimaat voor jong en oud. De gemeente Oudewater benoemde een Sportformateur, Ton Hendrickx. Hij heeft de afgelopen maanden het plan vormgegeven. Het Sportakkoord is klaar, het Ministerie van VWS heeft het inmiddels goedgekeurd. Daarmee is een subsidiebedrag van 20.000 euro voor de sport in Oudewater veiliggesteld.

Proces verstoord

“Gelukkig heeft het eindresultaat er niet onder geleden”, zegt Oudewaters sport-wethouder Walther Kok, “maar corona heeft het tot stand komen van het sportakkoord wel verstoord. Op het moment dat we nog druk waren met het verzamelen van input konden door de maatregelen rond corona de verenigingsmensen niet bij elkaar te komen,.” Sportformateur Ton Hendrickx spreekt van een “open” plan: “Omdat we geen gelegenheid hadden om intensiever met de clubs en organisaties te overleggen, heb ik de vereiste acties in het plan beschreven als ambities. Dat geeft in de uitvoering straks meer ruimte om de details aan te passen aan de wensen van de sporters. Hoe dan ook hebben we op deze manier 20.000 euro subsidiegeld veilig gesteld voor sportend Oudewater. De komende twee jaar zullen hier allerlei activiteiten en initiatieven mee ondersteund worden.”

Resultaat naar wens

Na het inzenden van het Sportakkoord was het enige tijd stil, omdat de reactie van het Ministerie van VWS even op zich liet wachten. Walther Kok: “Zoals verwacht stemde het Ministerie in, want ondanks de omstandigheden is het een prima akkoord geworden. Dank aan de opsteller. Het is nu aan de uitvoerders om het Sportakkoord tot leven te brengen.” In het plan is voorzien dat een organisatie wordt opgericht om het Sportakkoord met alle clubs en betrokkenen te gaan uitvoeren. Ton Hendrickx: “Het plan krijgt pas echt waarde voor Oudewater als we meer mensen op meer manieren aan het sporten en bewegen krijgen. Met name ook de mensen buiten de ‘georganiseerde sport’ bij verenigingen. Het akkoord richt zich op alle Oudewaternaren van 0 tot 100 en ouder.”

Direct vervolg

Voor de uitvoering van het Sportakkoord heeft de gemeente intussen een geschikte partij gevonden: Oudewater Vitaal. Zij gaan met een enthousiast team van sportievelingen en buurtsportcoaches aan de slag. Sportformateur Ton Hendrickx: “Mooi dat de gemeente direct voortvarend doorpakt en de uitvoering van het Sportakkoord per omgaande in gang zet. Ik heb intussen de mensen van Oudewater Vitaal gesproken en heb er alle vertrouwen in dat dit Sportakkoord de komende jaren haar doel gaat bereiken.”

Bron: Gemeente Oudewater | Donderdag 22 oktober 2020

Geef een antwoord