Oudewater heeft eigen canon

De laatste jaren komen canons steeds meer in de belangstelling. De eerste die hier verscheen was een lijst met hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Er volgden er spoedig meer. Nu is er ook die van Oudewater. Een prachtig initiatief.

Logisch eigenlijk wel dat zo’n canon in dit jaar, het jaar waarin alle Oudewaternaren 750 jaar stadsrechten vierden, het licht ziet. Het is ook nog eens de Maand van de Geschiedenis, dus een mooier moment had niet gekozen kunnen worden. Dé stadshistorica van Oudewater, Nettie Stoppelenburg, heeft in een vijftigtal fraaie kleine stukjes de belangrijkste punten van de geschiedenis van Oudewater weergegeven. En we kunnen deze canon nog bekijken ook. Hij is namelijk te vinden op de website van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

De canon van Oudewater is op de site van de Geschiedkundige vereniging verdeeld in een drietal hoofdstukken.
Deel 1 begint rond 800; het begin van een toen nog een klein dorp dat ontstond bij de samenstroming van twee waterlopen. En het eindigt rond 1600, toen het eerste weeshuis werd gesticht. In dit deel zijn mooie verhalen over de stadsrechten, de touwindustrie en de heksenvervolging te vinden, maar ook minder leuke, maar niet minder boeiend, over bijvoorbeeld de Oudewaterse moord. In dit deel lees je ook waarom Oudewater overging van  lakenindustrie naar touwindustrie.

Deel 2 loopt uiteraard van rond 1600  tot rond 1800. Hier lezen we onder andere over brouwerijen, heksen, uiteenlopende rampen die Oudewater troffen en over de Franse tijd.

En tenslotte eindigt deel 3 voorlopig in 2013. Niet alleen komen daar onderwerpen uit de IJzeren Eeuw, maar ook de uitbreiding van de stad en de gemeentelijke herindeling aan bod. En de Tweede Wereldoorlog natuurlijk.

In deze canon zijn dus heel veel wetenswaardigheden te vinden over de geschiedenis van de stad Oudewater en ze zijn helder omschreven. Een waardevolle aanwinst.

Bron: Redactie Oudewater.net en GVO | 22 oktober 2015

Geef een antwoord