Oudewater schort belangrijke beslissingen op

Na het ingediende ontslag van de wethouders Bert Vermeij en Ad de Regt bestaat het college tijdelijk alleen uit burgemeester Pieter Verhoeve. Hij treedt in de plaats van de 2 wethouders en neemt de beslissingen die nodig zijn om de gemeente ‘draaiende’ te houden.

Die besluiten neemt de burgemeester overigens met de nodige terughoudendheid. Nieuwe of zwaarwichtige onderwerpen schuift Verhoeve door naar het nieuwe college. Dat heeft hij zo afgesproken met de voorzitters van de vier raadsfracties. In een brief aan de gemeenteraad legt Verhoeve uit hoe hij de onderwerpen beoordeelt waarover hij een besluit neemt.

Volgens Verhoeve komt de continuïteit van de dienstverlening aan de burgers niet in gevaar. ,,De balie van burgerzaken blijft gewoon open, we beantwoorden brieven, het huisvuil wordt opgehaald, het groenonderhoud gaat onverminderd door enzovoort.’’ Verhoeve heeft goede hoop dat de huidige situatie niet al te lang duurt. ,,De formatie van een nieuw college is in volle gang en ik wacht deze ontwikkelingen met belangstelling af. In het kader van de bestuurbaarheid van Oudewater spreek ik de verwachting uit dat in een goede balans tussen tempo en zorgvuldigheid er spoedig een volwaardig college in Oudewater aan de slag kan.’’

De huidige situatie ontstond tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 september 2016. Toen stemde de gemeenteraad over een motie van wantrouwen. Die was gericht tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders, ingediend door de fracties van De Onafhankelijken en VVD/D66. De motie werd met 7 stemmen vóór (4 Onafhankelijken en 3 VVD/D66) en 5 tégen (4 CDA en 1 CU/SGP) aangenomen.

Bron: Gemeente Oudewater | 28 september 2016

Geef een antwoord