Oudewater sluit cultuurpact

Oudewater sluit een cultuurpact met de provincie Utrecht. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Zo’n samenwerkingsverband regelt een goede uitwisseling en afstemming van informatie en activiteiten op het gebied van cultuur. 
Geld voor een Toeristisch Overstap Punt (TOP) trekt hij niet uit. De gemeenteraad koppelt het cultuurpact aan recreatie en toerisme. Daar hebben burgemeester en wethouders ook een plan voor opgesteld. Voor de uitvoering stelde de gemeenteraad voor 2015 25.000 euro beschikbaar. Burgemeester en wethouders vroegen om circa 40.000 euro (inclusief 16.000 euro subsidie van de provincie). Dat bedrag was onder andere bedoeld voor het realiseren van een TOP. Daar zag de gehele gemeenteraad geen meerwaarde in en schrapte dat onderdeel op voorstel van De Onafhankelijken. Ook gaf de gemeenteraad unaniem zijn goedkeuring aan de motie van VVD/D66. Die roept burgemeester en wethouders op om in het eerste kwartaal van 2015 (in plaats van het eerste half jaar) met een voorstel te komen over de mogelijke toepasbaarheid van het Cittaslow-concept in Oudewater. Cittaslow is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van onder meer landschap en streekproducten goed scoren.

Zenderstreek Montfoort & Oudewater | 17 december 2014

Geef een antwoord