Oudewater vereerd met de komst van de Koning

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander brengt op vrijdag 3 juli een bezoek aan Oudewater. In dat weekend herdenkt Oudewater dat het 750 jaar geleden stadsrechten kreeg.

Oranje en Oudewater hebben een bijzondere band

De komst van de Koning onderstreept de bijzondere band van de Oranjes met Oudewater. Die gaat 443 terug in de tijd. In 1572 was Oudewater namelijk een van de twaalf steden die deelnam aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Daar kozen die twaalf Hollandse steden voor Willem van Oranje als hun politiek leider. Dat kwam Oudewater destijds duur te staan, want het werd drie jaar later verwoest door de Spaanse legers. Mede dankzij de touwindustrie werd het vrij snel weer opgebouwd. “Deze gebeurtenis in 1572 is een kantelpunt in onze landelijke geschiedenis. Het opkomen voor vrijheid is nog altijd actueel,” zo duidt burgemeester Pieter Verhoeve de historische gebeurtenis.

Alle twaalf burgemeesters van initiatief nemende steden

Ook de burgemeesters van de andere elf steden die deelnamen aan de Vrije Statenverkiezingen van 1572 vieren op 3 juli met Oudewater ‘750 stadsrechten’. Onder hen de Dordtse burgemeester Brok. Die was maandag 27 april – op eerste Koningsdag nieuwe stijl – gastheer voor de Koninklijke familie. Als onderdeel van het programma opende de Koning in Dordrecht Het Hof van Nederland, de plek waar in op 19 juli 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.

Vaak wordt de Unie van Utrecht gezien als het moment in de geschiedenis waarin de Staat der Nederlanden ontstond. Dit was een overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd besloten zich gezamenlijk in te zetten de Spanjaarden te verjagen en een aantal staatkundige zaken met elkaar te regelen. Maar feitelijk was de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 al die eerste aanzet tot de vorming van het huidige Nederland.

Programma

De Koning woont in de Grote Kerk een feestelijke bijeenkomst bij ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stadsrechten van Oudewater. Het ontstaan van de Staat de Nederlanden vormt daarbij een belangrijk thema. Naast deze officiële plechtigheid zal ook een buitenprogramma deel uitmaken van het bezoek van de Koning. De komende periode maakt de gemeente Oudewater meer bekend over het programma op 3 juli aanstaande, dat onder andere samen met ‘Stichting Oudewater 750 jaar Stad’ zal worden ingevuld.

Het bezoek van de Koning

Al eerder brachten leden van het Koninklijk Huis Oudewater een officieel bezoek. In 1972 vereerde Prinses Beatrix  onze touwstad  met haar aanwezigheid en in 1952 bracht Koningin Juliana Oudewater een bezoek. Het verzoek aan de Koning om Oudewater met zijn bezoek te vereren was al veel eerder gedaan, maar zulk soort zaken nemen wat tijd in beslag. Uiteraard is in verband met de veiligheid contact opgenomen met de politie. Ook met hen moeten nog nadere afspraken gemaakt worden.

“Uiteraard voelen wij ons zeer vereerd dat de Koning met ons 750 jaar stadsrechten van Oudewater viert,” besluit Verhoeve.

 Bron: Gemeente Oudewater | 28 april 2015

Geef een antwoord