Oudewaternaren hebben in heel Europa hun roots

In september is er ook in Oudewater weer een Open Monumentendag. Het thema dit jaar is ‘In Europa’. Meer dan vijftig landen doen mee. Miljoenen Europeanen bezoeken die dag hun erfgoed. In Oudewater wordt al hard gewerkt om voor deze dag een mooi programma samen te stellen. Ze zijn daarvoor op zoek naar verhalen van inwoners van Oudewater die Europa introkken of juist hier neerstreken.

De voorgeschiedenis van Oudewaternaren loopt soms dwars door Europa. Nettie Stoppelenburg en Margo Stekelenburg zijn enthousiast over de mooie verhalen die al bekend zijn geworden. Zo bleek uit stamboomonderzoek dat er nu nog nazaten wonen van iemand uit Duitsland die vanwege de heksenvervolging naar Oudewater kwam en zich hier vestigde vanwege zijn vrijspraak. Op Monumentendag wordt deze stamboom voor het eerst openbaar gemaakt.

Een ander verhaal is van Lorentz, een wetenschapper die in 1871 in Oudewater werd geboren en een aantal belangrijke expedities leidde in Nieuw-Guinea. Zijn familie woonde in de panden waar tot voor kort het postkantoor en de apotheek waren gevestigd. “We willen graag in contact komen met mensen die vanuit Oudewater Europa in getrokken zijn. Je kunt denken aan boerenzonen, missionarissen of zendelingen, vanwege een baan, ideële projecten en zoveel andere redenen.”

Van deze mensen willen ze een fototentoonstelling maken om in beeld te brengen wat Oudewaternaren doen in Europa. Daarnaast wil de organisatie in contact komen met mensen die hier juist neerstreken. Via Vluchtelingenwerk is een en ander wel te achterhalen, maar er zijn nog veel meer verhalen. “Sommigen kwamen hier vanwege de liefde en anderen vanwege werk.”
De bedoeling is om een boekje samen te stellen waarin de verhalen kort worden beschreven. Ook zal een recept worden gevraagd uit het land van herkomst. “Ook typische Hollandse streekgerechten komen erin te staan.”

Nettie Stoppelenburg onderstreept dat in alle tijden de bevolking bestond uit vele nationaliteiten. De organisatie wil deze diversiteit laten zien en de dialoog bevorderen. Het erfgoed zelf staat dit jaar niet centraal, maar juist de mensen en hun geschiedenis.

Er staat meer op stapel. Op de Markt op Monumentendag komt een proeverij van de verzamelde recepten. In het stadhuis kun je dan onder begeleiding zelf je eigen stamboomonderzoek starten. “Wie weet ontdek ook jij internationale roots?”
Nu is de organisatie vooral op zoek naar verhalen. Meld je als je iemand kent die uit Oudewater is weggetrokken of juist hier is neergestreken: via ineuropa@outlook.com.

Bron: Zenderstreeknieuws Montfoort-Oudewater | 14 februari 2018

Geef een antwoord