Oudewaternaren verzekerd van goede zorg

Goed zorgen voor de eigen inwoners. Dat is wat Oudewater wil. En dan vooral voor hen die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ouderen en mensen met een handicap bijvoorbeeld. Maar ook Oudewaternaren bij wie het in sociaal of financieel opzicht niet zo wil vlotten. ,,Die moeten op onze steun kunnen rekenen. Net als onze mantelzorgers die zich inspannen voor anderen,’’ zegt wethouder Ad de Regt.

Belangrijke stap

Oudewater heeft weer een belangrijke stap gezet op het gebied van de zorg. De gemeenteraad heeft namelijk op 30 oktober 2014 het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente de nieuwe taken gaat uitvoeren die zij op 1 januari 2015 overgedragen krijgt van het rijk. Die taken liggen op het gebied van jeugd, werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Ook de verordeningen die hier betrekking op hebben stelde de gemeenteraad vast.

‘Oudewater ligt op schema’

En dat betekent dat Oudewater goed op schema ligt. Wethouder De Regt: ,,Er is door de maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en professionals veel werk verricht in de achterliggende tijd. We zijn nu al zo ver dat onze inwoners voor advies en vragen over hulp en ondersteuning dichtbij huis terecht kunnen, bij Welzijn Oudewater. Hier zit een sociaal stadsteam klaar om samen met de hulpvrager te zoeken naar een goede oplossing. Uiteraard houden we goed in de gaten of deze aanpak naar tevredenheid werkt, zodat we bijtijds kunnen verbeteren.’’

Bewonersavond op 12 november

De Regt realiseert zich dat alle veranderingen in de zorg onzekerheden met zich meebrengen voor wie nu hulp krijgt. Of voor vrijwilligers en mantelzorgers die anderen een handje helpen. ,,Al deze mensen nodig ik graag uit om naar de bewonersavond van woensdag 12 november te komen. Die wordt gehouden in sportzaal De Eiber. Samen met Welzijn Oudewater en de Wmo-raad gaan we uitleggen wat al die veranderingen voor onze inwoners gaan betekenen. En hoe we de zorg in Oudewater gaan organiseren.’’

Gemeente Oudewater | 31 oktober 2014

Geef een antwoord