Oudewaterse bodem geeft bijzonder geheim prijs: gesp uit Vikingtijd

Amateurarcheoloog Caio Haars vindt gesp uit Vikingtijd

De metaaldetector van amateurarcheoloog Caio Haars signaleerde bij één van zijn veldwerktochten een wel heel bijzonder restant uit het verre verleden: een bijna 1000 jaar oude gesp met Scandinavische invloeden.

De laatste jaren was het archeologiebeleid van de gemeente veel in discussie. Geen wonder. Als oudste stad van het Groene Hart ademt Oudewater historie. De ongeveer 300 monumenten getuigen daar van. Een deel van de geschiedenis van de stad bevindt zich ondergronds. Vorig jaar paste Oudewater haar archeologiebeleid aan. Een nieuw beleid dat de belangen van de grondeigenaren – waar onderzoek moet plaatsvinden – in het oog houdt én tegelijkertijd de archeologische waarden koestert.

Op dinsdag 27 januari 2016 vergaderden de leden van het Forum Ruimte over een onderdeel van het archeologiebeleid. Dat ging over de verordening die de vergoeding regelt voor eigenaren waar archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, bijvoorbeeld als een eigenaar van de grond nieuwbouw wil plegen.

Oudewater_01.27 archeologische vondst.uitleg.01

Een mooi moment voor Caio Haars om zijn unieke vondst aan portefeuillehouder Bert Vermeij en de forumleden te laten zien en toe te lichten. De plaats van de ontdekking op Oudewaters grondgebied geeft Haars niet prijs. Hij raadpleegde enkele deskundigen om de datering te bepalen. Die denken aan een periode die ligt tussen de 10e en 12e eeuw.

Kenmerkend aan de gesp zijn de naar binnen gerolde rank ornamenten. Dit versieringstype kwam voor in de late Karolingische periode en Romaanse tijd. De leeuwenkop met uitgestrekte tong (gespdoorn) komt veel terug in de Scandinavische kunstwereld en dan vooral bij sculpturen in de kerk.

Wethouder Bert Vermeij: ,,De stad heeft al veel historische schatten prijsgegeven, maar dit is wel een heel uniek voorwerp en geeft aan dat de geschiedenis van Oudewater heel ver teruggaat in de tijd.’’

Bron: Gemeente Oudewater | 27 januari 2016
Foto: Gerard van Hooff
Detailfoto gesp: Caio Haars

Geef een antwoord