Oudewaterse wethouder De Regt (CDA) neemt per direct ontslag

Wethouder Ad de Regt (Sociaal Domein en Financiën) heeft vandaag zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad van Oudewater. Het ontslag gaat per direct in. Daarover geeft De Regt de volgende verklaring.

Afgelopen donderdag 22 september 2016 heeft de coalitiepartij van het CDA – de Onafhankelijken met steun van VDD/D66 – een Motie van Wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders. Dit vóórdat het Sociaal Beleid voor de komende jaren (met investeringen in voorzieningen voor mensen) door de raad zou worden vastgesteld.

Die maatregelen gaan nu dus niet door. De wethouder: ,,Zonder vertrouwen van een meerderheid van de raad kun je feitelijk geen stap meer zetten. Gelukkig heb ik als wethouder Sociale Zaken de afgelopen jaren uitstekende resultaten weten te bereiken voor de inwoners van onze mooie gemeente. Dat kon dankzij een prima samenwerking met vele maatschappelijke organisaties en dankzij deskundige en gemotiveerde Oudewaterse en Woerdense ambtenaren. Ik laat bovendien als wethouder Financiën een gezonde meerjarenbegroting achter die op goedkeuring kan rekenen van onze toezichthouder, de provincie Utrecht.’’

Solide sluitende begroting

In de Motie van Wantrouwen staan volgens De Regt diverse beweringen die feitelijk en aantoonbaar onjuist zijn en die volgens hem bijzonder schadelijk zijn voor het aanzien en belang van de gemeente. De wethouder hecht eraan, vanwege dat belang, te verklaren dat alleen een solide sluitende begroting op goedkeuring van de toezichthouder kan rekenen. ,,Is dat niet het geval, dan kan dit leiden tot financiële ondertoezichtstelling. Dat is op termijn een reële bedreiging voor de bestuurlijke zelfstandigheid van Oudewater,’’ voegt De Regt toe.

Belofte

Bij zijn aantreden als wethouder in april 2014 heeft Ad de Regt het volgende voornemen uitgesproken: ,,Ik wil het ambt vervullen met visie, met durf en gewetensvol. Met visie voor de kansen van de kleine gemeente die Oudewater is, kansen door de grote onderlinge verbondenheid van alle burgers, waardoor we van nature al samen-sterk zijn en dat zonder twijfel zullen blijven. Met durf om, samen met uw raad, ook de moeilijke beslissingen in de komende jaren te nemen en ervoor te stáán. Gewetensvol door in alles en voor zover het van mij afhangt met respect om te gaan met elkaar in deze raadszaal en met alle inwoners hierbuiten, op een manier zoals een gemeentelijke overheid dat behoort te doen: helder in democratisch genomen keuzes, in goede samenspraak met hen die het aangaat en vanuit een grote betrokkenheid bij mensen.’’

De Regt dankt een ieder die heeft bijgedragen aan het praktisch invulling geven aan dit voornemen in het belang van de Oudewaterse inwoners.

Bron: Gemeente Oudewater | 26 september 2016

Geef een antwoord