Begroting Oudewater 2022

Ondanks tekorten op begroting vertrouwen in de toekomst

De concept begroting van de gemeente Oudewater is aangeboden aan de gemeenteraad. Deze toont voor 2022 een net sluitende begroting gevolgd door forse tekorten in de jaren daarna. Ondanks de oplopende tekorten heeft het college van burgemeester en wethouders vertrouwen in de toekomst.

In de huidige programmabegroting zijn de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven (Kadernota van 15 juli jl.) meegenomen. Het gaat dan om een pakket van bezuinigingen en lastenverzwaringen, maar ook het verwerken van het bedrag dat de gemeente van het Rijk krijgt. In deze begroting is voor de grootste ambities van het college ruimte gevonden: woningbouw, realisatie van een nieuw zwembad en verbouwing van De Klepper tot huiskamer van de stad.

Ondanks de oplopende tekorten heeft het college van burgemeester en wethouders vertrouwen in de toekomst. Er is namelijk een aantal meevallers te verwachten. Recente doorrekening van de bijdragen van het Rijk uit het Gemeentefonds laten voor de jaren 2022 t/m 2025 een veel gunstiger beeld zien. Daarnaast zijn we er in geslaagd de uitgaven in de jeugdzorg na flinke stijgingen weer terug te verlagen . Kortom er is ‘licht aan het einde van de tunnel’.

De prognoses zijn zoveel gunstiger dat het college verwacht 2022 uiteindelijk af te kunnen sluiten met een positief saldo van 600.000 euro. Wethouder financie?n Bas Lont wil dat bedrag terug laten vloeien in de algemene reserves: “De reserves zijn te laag gezien de risico’s . We moeten ervoor zorgen dat Oudewater wat meer vet op de botten krijgt om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Dan houden we Oudewater ook voor de toekomst gezond”. Mochten de inkomsten toch tegenvallen, dan stelt het college voor de OZB te verhogen om voorzieningen te behouden.

Op basis van de veel gunstiger vooruitzichten meent het college van burgemeester en wethouders dat fors snijden in de voorzieningen van de stad op dit moment niet wenselijk is, ook al ziet de formele begroting er op dit moment slecht uit. Een stad met voorzieningen als een bibliotheek, een zwembad, en sportaccommodaties blijft een fijne plek om te wonen, te werken en te recree?ren. Bas Lont: “Ik hoop dat de raad onze financie?le visie op de toekomst deelt en de reserves aanvult, en het voorzieningenniveau in Oudewater in stand houdt”.

De gemeenteraad buigt zich in de vergadering van 11 november over de aangeboden begroting.

Bent u gei?nteresseerd in de volledige begroting? Dan kunt u deze inzien via: oudewater.begrotingsapp.nl

Bron: Gemeente Oudewater

Halloweenvaerten met De Geelbuik in Oudewater

Alle heksen op een stokje! Halloween komt eraan!!

Spinnen, pompoenen, heksen, zwarte katten, kortom: lekker griezelen!!

En dat op “de Geelbuik”? Ja hoor! Op 31 oktober organiseren wij, als seizoensafsluiting, drie Halloweenvaarten. Speciaal voor gezinnen uit Oudewater. Aan boord vertelt de gids allerlei spannende verhalen. Wil je erbij zijn? Meld je aan op tip@oudewater.nl of bel 0348561628. We vertrekken om 14.30, 15.30 en 16.30. Een vaartje maak je voor 12,50 per gezin (maximaal 4 personen).

Week van de ontmoeting

Van 30 september tot en met 8 oktober is het de ‘Week van de ontmoeting’ in Oudewater, laat wethouder Walther Kok weten. “Tijdens deze week staat verbinding en ontmoeten centraal. Iedereen kan deelnemen aan allerlei activiteiten. In Oudewater wordt altijd al veel georganiseerd maar speciaal in deze week zijn er veel extra activiteiten.”

“Kom daar gezellig bij! Neem een kijkje in zet overzichten de IJsselbode of surf naar Week van de ontmoeting Gemeente Oudewater en zoek iets uit dat u leuk vindt. Neem die stap, vind en help elkaar! Ik wens u alvast veel gezelligheid toe”, aldus onze wethouder (meer…)

Ridder, ereburger en erelid Diede de Groot!

Inwoner van Oudewater en kampioen rolstoeltennis Diede de Groot werd groots ontvangen bij terugkomst uit de Verenigde Staten, nadat ze de Golden Slam had behaald.

Deze zomer nam zij deel aan de uitgestelde Paralympische Spelen 2020 in Tokio, waar ze zowel in de singles als in de dubbels (met partner Aniek van Koot) een gouden medaille veroverde.


Eerder al werd zij kampioen in de Australian Open, op Roland Garros, Wimbledon en  daarna nog op de US Open! Wat een prestaties voor de tengere verschijning. Zij won in 2021 de zgn. Golden Slam, d.w.z. alle grand slam wedstrijden in één kalender jaar. Iets wat nog niet eerder is vertoond in het rolstoeltennis!

Een ongekend succesvol seizoen dus voor Diede, die na afloop van de US Open terugkwam in Oudewater, waar ze werd verrast door een feestelijke huldiging door Burgemeester Danny de Vries, die haar, haar familie en team een rondvaert op de  versierde Geelbuik aanbood. Er waren veel belangstellenden getuige van de feestelijkheden, waaronder diverse schoolklassen. De Rootstraat, waar zij woont, was helemaal versierd door de buren met vlaggen, slingers en ballonnen.

Na de rondvaert verplaatste het gezelschap zich naar het bordes van het Stadhuis aan de Visbrug, waar aan de kampioen een lintje werd uitgereikt. Diede werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd daarna Ereburger van Oudewater (de eerste) en erelid van Tennisvereniging De Heksenmeppers.


Diede zet zich in voor inclusiviteit in de sport: ze heeft als missie om te laten zien dat een handicap niet als handicap ervaren hoeft te worden. Ze is ambassadeur bij de Ester  Vergeer Foundation, Fonds Gehandicaptensport en de KNLTB. Ook werd ze ambassadeur van de New York Fashion Week en mocht de online modeshow Runway of Dreamsopenen. Verder kreeg ze een mooie deal met Nike (Just do it!).

We hebben haar met trots toegevoegd op onze pagina Oudewaternaren (uit de sport)!

Natuurlijk heeft ze een eigen website, waar naast een overzicht van haar carrière ook het speelschema te vinden is. Je kunt haar volgen op Instagram, Twitter en Facebook.  www.diededegroot.nl

Oudewaterse Diede de Groot wordt gehuldigd!

Niet alleen tijdens de Paralympische Spelen in Tokio was rolstoeltennisster Diede de Groot oppermachtig in zowel enkel als dubbelspel. Ook bij de US Open won ze in beide finales, de dubbel met Aniek van Koot in beide gevallen.

De uit Oudewater afkomstige Diede de Groot heeft hiermee een zogenaamde Golden Grand Slam behaald, alle grote Grand Slams winnen in één seizoen. Het is een geweldige prestatie!

Burgemeester Danny de Vries heeft aangekondigd dat er ontvangst met huldiging zal plaatsvinden op donderdag 16 september a.s. De superkampioen zal tussen 13 en 15 uur worden getrakteerd op een Grachtenvaert en daarna worden ontvangen op het bordes van het Stadhuis aan de Visbrug.
We hopen dat er veel belangstellenden deze superkampioen op de Visbrug zullen toejuichen!

Open Belgisch Kampioenschap SUPPOLO

Zaterdag 28 augustus namen drie suppolo teams van Ons Statenbad (combinatie SBZO en Pro-Sup) deel aan het Open Belgisch Kampioenschap SUPPOLO in Willebroek!
Het was een TOPDAG! Leuke wedstrijden, lekker weer, gezelligheid, Foodtruck met pasta … maar vooral veel fun! 
En zowel ons damesteam als het juniorenteam ging er met de eerste prijs vandoor!


De suppoloteams bedanken Vesisport voor de fantastische organisatie en ze hopen elkaar weer te zien tijdens het Open NK Suppolo op 18 september.

Bron en foto’s: Richard Proost