Groot Oudewaters Dictee

Hier volgt de tekst van het Groot Oudewaters Dictee.
Kijk het rustig na, reageer als je dat wilt.
Lees misschien de bijsluiter eerst.
Laat weten wat je er van vond. Laat weten hoeveel fouten je had.
We zullen dat niet publiceren, behalve als je bij de top  drie hoort – tenzij dat er honderden zijn … (meer…)

Spelregels dictee

Het Groot Oudewaters Dictee 2020 gaat gewoon door. Hierbij de spelregels voor het Groot Oudewaters Dictee 2020 dat op 22 april om 20.00 uur wordt voorgelezen door Marga Smits bij Radio Midland FM (Gewoon bij u thuis via Radio Midland FM op107.5 FM – RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING! of via de website: Radio Midland FM (www.midlandfm.net) waaraan iedereen mee kan doen.

Zie voor dit evenement, dat wél doorgaat: 6e groot Oudewaters Dictee

 

Bij het schrijven van een dictee horen regels. De regels voor het Groot Oudewaters Dictee 2020 zijn hieronder weergegeven:

Norm

De norm voor de juiste spelling is de spelling in de Woordenlijst Nederlandse Taal, het zogenaamde Groene Boekje uit 2015, inclusief de leidraad en alle erratalijsten. Omdat de papieren versie uit oktober 2015 drastisch is ingekort, is de digitale versie op internet de norm: www.woordenlijst.org.

Voor woorden die niet in het ‘Groene Boekje’ staan, geldt de spelling in Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (herziene uitgave uit 2015). Ook voor deze bron geldt dat de digitale versie op internet (www.vandale.nl) de voorkeur verdient boven de papieren editie.

Als fouten worden gerekend:

  • het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen;
  • het niet met de juiste letters weergeven van klinkers en medeklinkers;
  • het niet op de juiste manier gebruiken van diakritische tekens (trema, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cedille, tilde, enzovoorts);
  • het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen, afleidingen, woordgroepen, telwoorden, enzovoorts;
  • het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens;
  • het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn;
  • het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn;
  • fouten in initiaalwoorden (pc, btw), in letterwoorden (vip, laser) en in verkortingen (info, airco);
  • het onjuist schrijven van cijfers, getallen en jaartallen.

Over dit laatste: data en jaartallen worden niet voluit geschreven.

Geen afkortingen

Woorden die voluit worden gedicteerd, moeten voluit worden geschreven. Bijvoorbeeld: in het bijzonder moet voluit worden geschreven en mag dus niet als i.h.b. worden geschreven.

Niet afbreken

Breek geen woorden af aan het eind van een regel.
Schrijf het woord in zijn geheel op de volgende regel.

Aantal fouten

Per woord wordt maximaal één fout aangerekend, tenzij het een samenstelling betreft.

 

Gemeente Oudewater en corona


De Gemeente Oudewater heeft heel wat maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Hieronder delen we graag een bericht van het Stadsteam Oudewater

Maatregelen Stadsteam Oudewater

Ook het Stadsteam Oudewater past haar werkzaamheden aan om het risico op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk te houden.
Daarom gelden in ieder geval tot en met 6 april de volgende maatregelen:
–  Afspraken handelen we zo veel mogelijk telefonisch af.
–  U kunt alleen op bezoek komen als dit met u is afgesproken.
–  Het inloopspreekuur en de formulierenhulp zijn tijdelijk niet beschikbaar.
–  Huisbezoeken zijn helaas niet mogelijk.

Op www.stadsteamoudewater.nl houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Bel bij vragen 0348 561893, ma, di, do, vr van 9.00 – 12.00 uur of mail: info@stadsteamoudewater.nl

Coronavirus en dienstverlening van de gemeente

De dienstverlening van de gemeente blijft beschikbaar, maar er zijn wel wat aanpassingen vanwege het coronavirus.

Aangepaste tijden Burgerzaken

Vanwege het coronavirus vermindert de gemeente Oudewater het aantal contacten zo veel mogelijk. De openingstijden van de balies worden daarom beperkt tot twee uur per dag tussen 10.00 – 12.00 uur.

De balies zijn alleen open voor spoedafspraken. Wij verzoeken u alleen naar het gemeentehuis te komen als dit echt noodzakelijk is.
Kunt u echt niet op dit tijdstip en is het is dringend? Dan overleggen wij telefonisch met u  over een afspraak buiten deze tijden. Tel. 14 0348.
Afspraken kunnen alleen telefonisch worden gemaakt, niet via de website. Tel. 14 0348.
Heeft u al een afspraak staan? Dan wordt u gebeld met de vraag of het spoed betreft. Zo niet dan wordt de afspraak geannuleerd.
De avondopenstellingen op donderdag komt te vervallen.
Heeft u vragen?
De gemeente staat telefonisch voor u ter beschikking via 14 0348.

Actuele informatie

Kijk voor alle actuele informatie rondom het coronavirus en onze dienstverlening op het liveblog van de Gemeente Oudewater dat steeds geüpdatet wordt.

Bron: Gemeente Oudewater| Stadsteam Oudewater

Trio Vagebond vóór Wulverhorst tégen corona-eenzaamheid

Als het corona virus rondwaart en de bewoners van Woon – en zorgcentrum De Wulverhorst thuis moeten blijven dreigt de eenzaamheid. Trio Vagebond, bekend van hun optredens bij verschillende festiviteiten tijdens de viering van  ‘Oudewater 750 jaar Stad’, kwam direct in het geweer toen het gerenommeerde drietal hoorde van mensen die in de Wulverhorst wonen en zich af en toe behoorlijk verveelden. Niemand mocht erin en niemand mocht eruit.  De Wulverhorst vond het een goed initiatief. (meer…)

Corona en Oudewater

Op de website van het Stadsteam Oudewater staat alle gebundelde informatie over de initiatieven in Oudewater, belangrijk nieuws en nuttige websites in verband met het coronavirus. Meld je aan als je kunt helpen of geef deze informatie door aan iemand die dit nodig heeft. Als je ondersteuning nodig hebt in deze heftige tijd, of een vraag hebt, kun je contact opnemen met het Stadsteam. Tel: 0348-561893 ( ma-di-do-vrij zit er altijd iemand bij de telefoon tussen 9:00-12:00). Anders kun je een bericht inspreken of mailen naar: info@stadsteamoudewater.nl

Wij zijn er voor elkaar !
Karin Faber
Manager Stadsteam Oudewater

Bron: Gemeente Oudewater

Buurtbus 505 Oudewater tijdelijk gestopt

De ritten van Buurtbus 505,  die van normaal gesproken van Oudewater naar Woerden  en van  Oudewater naar IJsselstein v.v. rijdt,  komen tijdelijk te vervallen. Dit uiteraard in verband met het coronavirus.

Wij houden u op de hoogte van verdere lokale ontwikkelingen.

Redactie Oudewater.net

AFGELAST: Klokken van alle tijden bij GVO

AFGELAST

 

Oudewater – De Geschiedkundige Vereniging Oudewater (GVO) presenteert op donderdag 12 maart een lezing ‘Klokken door de eeuwen heen’ door Peter Schipper uit Tiel. De lezing met lichtbeelden neemt de toehoorders mee op een reis door de tijdmeting van middeleeuwen tot moderne tijd. Het verhaal volgt de ontwikkeling van de tafelklok en de pendule vanaf de 16e eeuw tot rond 1930. Als rode draad wordt de aandacht vooral gericht op de Nederlandse exemplaren, bekende typen als de Friese stoel- en staartklokken, maar ook met uitstapjes naar het buitenland en leuke klokken als nachtuurwerken en rollende klokken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het Stadhuis aan de Visbrug. Toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging; niet-leden 2,50 euro.

Bron: Zenderstreeknieuws | Donderdag 5 maart 2020

21 maart Opschoondag in Oudewater

Opgeruimd de lente in!

Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. Dan steken tienduizenden Nederlanders de handen uit de mouwen voor een schone buurt. Een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak met buren, verenigingen, sportclubs, bedrijven, scholen, collega’s, etc.  Ook in Oudewater, Papekop, Snelrewaard en Hekendorp gaan inwoners samen aan de slag. (meer…)

Inloop grootschalige duurzame energie

Oudewater – De gemeente Oudewater nodigt inwoners uit om mee te praten over het grootschalig opwekken van duurzame energie in Oudewater door met name windmolens of zonnepanelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de verplichtingen die op gemeenten afkomen vanuit het landelijke klimaatakkoord. Tijdens inloopavonden op 2 en 3 maart gaat het ook over wat gemeente en inwoners aanvaardbaar vinden. (meer…)