Schilderij brengt Oudewaterse Moord uit 1575 weer tot leven

De herdenking van de Oudewaterse Moord vindt plaats op zondag 12 augustus 2018 om 12.00 uur; de toegang is vrij. Klik hier voor meer informatie over betreffende herdenking; lees verder voor meer informatie over de Oudewaterse Moord en de herdenking daarvan.

Als het om de 80-jarige oorlog (1568-1648) gaat, dan heeft Oudewater met zijn ‘Moord’ één van de oudste herdenkingen van Nederland. Die gaat terug tot 1589. Vermoedelijk zelfs nog iets eerder.

Dit jaar vindt de uitleg over de Oudewaterse Moord plaats op zondag 12 augustus om 12.00 uur in de trouwzaal van het stadhuis.  Daarmee houdt de stad een traditie in stand die tot bijna vierenhalve eeuw teruggaat in de tijd. De Oudewaterse historica Nettie Stoppelenburg ontdekte in de archieven dat de oudste herdenking dateert van 1589. Zij sluit echter niet uit dat de inwoners al in 1577 stilstonden bij de verschrikkelijke gebeurtenissen van twee jaar eerder.

Herdenking statenvergadering 1572
Herdenking 2018, statenvergadering 1572. Augustijnenhof, Het Hof van Nederland

Hoe kon het tot die slachting komen? Dat zit namelijk zo. In 1572 was Oudewater één van de twaalf steden die deelnam aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Deze stadsbesturen kozen unaniem voor Willem van Oranje als hun politiek leider. Op 19 juli van dit jaar vond de herdenking van die gebeurtenis plaats in het bijzijn van onder andere de Oudewaterse burgemeester Pieter Verhoeve. Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw hield daar een lezing over het thema vrijheid en tolerantie.

Nettie-Stoppelenburg_Oudewater

Oudewater werd als gevolg van haar keuze voor Willem van Oranje op zondag 7 augustus 1575 verwoest door het Spaanse leger. In het stadhuis geeft Stoppelenburg tekst en uitleg over de gebeurtenissen aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Dat doet zij aan de hand van het schilderij dat Dirck Stoop in 1650 maakte van het beleg en de plunderingen van de vestingstad Oudewater.

Op dit 4.78 meter brede en 1.78 meter hoge doek valt zeer gedetailleerd te zien hoe in 1575 een Spaanse troepenmacht Oudewater aanviel. Eenmaal binnen de stadsmuren doodden de veroveraars veel bewoners, terwijl een groot gedeelte van de stad in vlammen opging. Dat staat allemaal opgetekend in het 145 pagina’s tellende boek ‘De Oudewaterse Moord’ dat in 2005 van de hand van Stoppelenburg verscheen.

De herdenkingen vonden aanvankelijk plaats in de vorm van een kerkdienst. Het schilderij van Stoop bracht daar in 1650 verandering in. Toen ging iedereen uit de kerk naar het schilderij om het verhaal te horen. Er kwam ook veel publiek van buiten de stad: in de poorten werden collectebussen opgehangen om geld op te halen voor het weeshuis. Ten gevolge van de Moord waren veel kinderen wees geworden en die associatie werd tot het einde van de 18e eeuw nog gemaakt.

Bron: Gemeente Oudewater | Foto’s: Jan Terlouw, Nettie Stoppelenburg en Schilderij van de Oudewaterse Moord (detail) 

Geef een antwoord