Spelregels dictee

Het Groot Oudewaters Dictee 2020 gaat gewoon door. Hierbij de spelregels voor het Groot Oudewaters Dictee 2020 dat op 22 april om 20.00 uur wordt voorgelezen door Marga Smits bij Radio Midland FM (Gewoon bij u thuis via Radio Midland FM op107.5 FM – RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING! of via de website: Radio Midland FM (www.midlandfm.net) waaraan iedereen mee kan doen.

Zie voor dit evenement, dat wél doorgaat: 6e groot Oudewaters Dictee

 

Bij het schrijven van een dictee horen regels. De regels voor het Groot Oudewaters Dictee 2020 zijn hieronder weergegeven:

Norm

De norm voor de juiste spelling is de spelling in de Woordenlijst Nederlandse Taal, het zogenaamde Groene Boekje uit 2015, inclusief de leidraad en alle erratalijsten. Omdat de papieren versie uit oktober 2015 drastisch is ingekort, is de digitale versie op internet de norm: www.woordenlijst.org.

Voor woorden die niet in het ‘Groene Boekje’ staan, geldt de spelling in Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (herziene uitgave uit 2015). Ook voor deze bron geldt dat de digitale versie op internet (www.vandale.nl) de voorkeur verdient boven de papieren editie.

Als fouten worden gerekend:

  • het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen;
  • het niet met de juiste letters weergeven van klinkers en medeklinkers;
  • het niet op de juiste manier gebruiken van diakritische tekens (trema, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cedille, tilde, enzovoorts);
  • het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen, afleidingen, woordgroepen, telwoorden, enzovoorts;
  • het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens;
  • het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn;
  • het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn;
  • fouten in initiaalwoorden (pc, btw), in letterwoorden (vip, laser) en in verkortingen (info, airco);
  • het onjuist schrijven van cijfers, getallen en jaartallen.

Over dit laatste: data en jaartallen worden niet voluit geschreven.

Geen afkortingen

Woorden die voluit worden gedicteerd, moeten voluit worden geschreven. Bijvoorbeeld: in het bijzonder moet voluit worden geschreven en mag dus niet als i.h.b. worden geschreven.

Niet afbreken

Breek geen woorden af aan het eind van een regel.
Schrijf het woord in zijn geheel op de volgende regel.

Aantal fouten

Per woord wordt maximaal één fout aangerekend, tenzij het een samenstelling betreft.

 

Geef een antwoord