Stichting Arminius Oudewater opgericht

410 jaar na het overlijden van Jacobus Arminius vraagt een naar hem vernoemde stichting blijvend aandacht voor zijn gedachtegoed. Dat gebeurt o.a. met een tweejaarlijkse Arminiuslezing.

Presentatie

In het stadhuis van Oudewater vond de officiële presentatie plaats van het bestuur van de onlangs opgerichte Stichting Arminius Oudewater. Deze stichting gaat het denken van de in Oudewater geboren (1560) theoloog opnieuw onder de aandacht brengen met activiteiten die duiding geven aan zijn denken.

Dordtse Synode

De leerstellingen van Arminius speelden een grote rol bij de godsdiensttwisten tussen remonstranten en contraremonstranten tijdens het twaalfjarig bestand (1609-1621) in de 80-jarige oorlog. De Dordtse Synode veroordeelde de leer van Arminius, precies 400 jaar geleden.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit Arie Zwiep (theoloog), Mark Verweij (student geschiedenis), Machteld Gijssen (psychologe), Franca van Winkel (oud-bankier), Piet Bikker (wiskundige), Chris Stolwijk (kunsthistoricus) en Herman Sietsma (museumdirecteur).

Eerste lezing

Overigens vond op 6 februari van dit jaar de eerste Arminiuslezing al plaats onder de titel: ,,Zijn wij ons brein de baas?’’. In een afgeladen stadhuis verleenden prof. dr. Andre Aleman en prof. dr. Peter Hagoort hieraan hun medewerking.

Ketter of kanjer

Initiatiefnemer burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Arminius is één van de beroemdste burgers van Oudewater. Je kunt hem beschouwen als ketter of zelfs als een kanjer. Ik ben benieuwd hoe dit kundige bestuur een actuele vertaalslag gaat geven aan thema’s uit het leven van Arminius. Denk dan aan zaken als vrijheid, oorlog, zingeving en samenleven. Zeer actuele onderwerpen immers.’’

Provinciale bijdrage

De oprichting van de stichting en de bekostiging van de activiteiten is mede mogelijk door een bijdrage van de Provincie Utrecht.

Bron: Gemeente Oudewater | Eindredactie: Oudewater.net
Foto-onderschrift: ondertekening van het startdocument van de Arminiusstichting. Foto Wil van der Heiden.

Geef een antwoord