Stichting Reddingsplan Franciscuskerk actief bij Winterwonderland

Op 12 en 13 december organiseert Stichting Reddingsplan Franciscuskerk haar dertiende kerstmarkt, dit keer als onderdeel van Winterwonderland. Voor het begin van De Stichting moeten we terug naar 1991. De onderhoudscommissie van de parochie Sint Franciscus van Assisië ontdekt dat de toren van de kerk in slechte staat verkeert en op korte termijn gerestaureerd moet worden. Goede raad is duur, want er is onvoldoende geld om dat te doen. Er wordt besloten een aparte stichting op te richten die geld moet binnen halen voor het herstel van toren en kerk. Zo is er zekerheid dat al het geld dat binnenkomt ook inderdaad aan het gebouw besteed zal worden. De Stichting wordt in april 1992 formeel bij de notaris opgericht en al gauw worden de eerste activiteiten ontplooid in de vorm van een rommelmarkt en de oliebollenactie.

Rommelmarkt

De Rommelmarkt is een idee van Ali Bos en de eerste verkoop wordt gehouden in juni 1993 op het parkeerterrein naast de Franciscuskerk. Het blijkt een schot in de roos; de opbrengst bedraagt zo’n € 7700. Hierdoor aangemoedigd gaan vrijwilligers en Stichting met succes door op de ingeslagen weg en na een aantal jaren worden ook voor- en najaarsrommelmarkten gehouden. Vanaf begin van deze eeuw wordt gewerkt vanuit een voormalige stal op de Anna’s Hoeve aan de Hoenkoopse Buurtweg 43. Sinds een paar worden daar ook alle rommelmarkten gehouden en door de grote bekendheid weten veel mensen uit Oudewater en daarbuiten Anna’s Hoeve uitstekend te vinden. We horen vaak ‘wat is het toch gezellig bij jullie’.

In de loop der jaren heeft zich een vaste groep vrijwilligers gevormd die elke zaterdagmorgen komt helpen. Saamhorigheid en gezelligheid staan daarbij hoog in het vaandel. Er wordt wel gezegd ‘wie een keer komt helpen gaat nooit meer weg’ en dat blijkt in de praktijk aardig te kloppen.
De vrijwilligers van de eerste uren zijn inmiddels op leeftijd gekomen maar gelukkig begint er een jongere generatie in te stromen. Ali Bos heeft het stokje kunnen overdragen aan Bets van Apeldoorn die gelijk maar een aantal andere gepensioneerde leerkrachten van de Mariaschool heeft meegenomen. Zo blijft de continuïteit verzekerd maar Ali is en blijft nog elke zaterdag actief.

Oliebollenactie

Die wordt vanaf 1993 elk jaar gehouden onder leiding van Riet Sangers. Zo’n zeventig vrijwilligers gaan elk jaar begin december in hun wijk huis aan huis bij de mensen langs om bestellingen op te nemen van oliebollen en sinds een paar jaar ook appelflappen. De oliebollen zijn jarenlang gebakken door mannenkoor ‘Zanglust’ uit Linschoten in een grote fabriekshal met professionele apparatuur. Ooit overgenomen van een failliet bedrijf.

Sinds 2011 levert Bakkerij Stijnman de oliebollen en appelflappen waardoor de kwaliteit nog verder toegenomen is. Norbert Stijnman stelt er eer in hoge kwaliteit te leveren en maakt elk jaar een aantal proefbaksels met het meel van dat jaar om er zeker van te zijn dat smaak en samenstelling in orde zijn en de oliebol goed weg hapt. Stijnman kan 1200 oliebollen per uur bakken en dat is nodig ook want Stichting Reddingsplan zet ieder jaar ruim tienduizend oliebollen en drieduizend appelflappen af! Het inpakken, verdelen en bezorgen wordt ook hier door een groot aantal vrijwilligers gedaan. En op Oudejaarsdag worden op de markt ook nog oliebollen en appelflappen verkocht.

Kerstmarkt

De eerste Kerstmarkt werd in december 2002 onder leiding van Wim Post gehouden in een tent op de parkeerplaats naast de Franciscuskerk. Om de vrijwilligers en bezoekers niet in de kou te laten staan werd er een gesponsorde verwarming bij geplaatst. De opbrengst was bescheiden maar de basis was gelegd voor een jaarlijks terugkerend evenement met een vaste kern van vrijwilligers. Een voorbeeld hiervan zijn de mensen die met veel inzet en creativiteit de kerststukjes maken en al vanaf de eerste Kerstmarkt actief zijn. Ook hier spelen gezelligheid en saamhorigheid een grote rol.

In de loop van de jaren is de Kerstmarkt steeds verder uitgebreid en professioneler geworden. Zo was er de introductie van het Rad van Avontuur waarvoor de Oudewaterse middenstand de prijzen beschikbaar stelt en de verkoop van oliebollen en appelflappen van bakkerij Stijnman. De verzorging van de prijzen bij het Rad en de inrichting van de bijbehorende kramen is onder de bezielende leiding van Helen Talitsch inmiddels een lust voor het oog!

Het werken in een tent had overigens zo zijn nadelen. Bij een regenbui stond er water in de tent en in 2010 moest de parkeerplaats door de vrijwilligers eerst sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden. Toen door de restauratie van de kerk de mogelijkheid bestond de Kerstmarkt in de kerk zelf te houden werd dit met beide handen aangegrepen. Het resultaat was een sfeervolle Kerstmarkt met een grote stroom bezoekers. Gelukkig kon dit in de jaren daarna voortgezet worden en met de inmiddels deels gerestaureerde kerk kunnen bezoekers nog meer genieten van de ambiance.

Dit jaar maakt de Kerstmarkt deel uit van Winterwonderland en de organisatoren van de Kerstmarkt hebben geen moment getwijfeld om hieraan medewerking te verlenen. Beide evenementen zullen elkaar versterken en zo de viering van Oudewater 750 jaar stad nog meer glans geven. We kijken er nu al naar uit.

Er zullen wellicht lezers zijn die zich afvragen of Stichting Reddingsplan Franciscuskerk nog wel bestaansrecht heeft. De Stichting heeft toch met een groot geldbedrag de financiering van het herstel van de kerk sluitend gemaakt en met een nieuwe fundering en andere uitgevoerde werkzaamheden is de restauratie kerk toch klaar? Dat is beslist niet het geval. Er is wel veel gedaan maar er moet nog veel meer gebeuren en daar is voorlopig geen geld voor. Vandaar dat de Stichting doorgaat en zij ook naar vermogen bij wil gaan dragen aan het onderhoud van de kerk. Goed onderhoud nu voorkomt immers dure restauraties in de toekomst! Daarom is de steun van alle Oudewaternaren nog steeds hard nodig. We zien u dan ook graag bij de Kerstmarkt.

Stichting Oudewater 750 jaar Stad | 25 november 2014

Geef een antwoord