Toeristisch Cultureel Platform Oudewater

Het Cultureel Toeristisch Platform Oudewater, bij ingewijden bekend als het TCPO overleg, vindt een maal per kwartaal plaats. De gemeente  (Pieter Verhoeve en Bas Lont) is de initiatiefnemer van dit overleg.  Alle partijen, die te maken hebben met toeristische en culturele activiteiten, in de breedste zin van het woord,  worden uitgenodigd. Maar iedereen kan aansluiten bij dit overleg. Op 13 juni jl. was er weer een TCPO overleg. Er was weer een ruime opkomst  deze keer.

In het vertrouwde “rondje langs de velden”  vertelt elke aanwezige waar hij/zij mee bezig is en hoe we elkaar kunnen versterken. Dit levert vaak hele mooie verbindingen op, zo ook deze keer.

Voor de komende 4 jaar spelen verschillende thema’s, waar over nagedacht kan worden welke activiteiten daaraan gekoppeld kunnen worden.
2019 Thema Gouden Eeuw
2020 Thema 75 jaar vrijheid
2021 Thema Ode aan het landschap
2022 Thema  Oude  Hollandse  Waterlinie

Binnenkort zullen wij via deze website een samenvatting van het gehele verslag van dit overleg publiceren.

 

 

 

Geef een antwoord