Uitleg over schilderij Oudewaterse Moord

Dit jaar vindt de uitleg over de Oudewaterse Moord plaats op zondag 9 augustus om 12.00 uur in de trouwzaal van het stadhuis. De toegang is vrij.

In 1572 was Oudewater één van de twaalf steden die deelnam aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Hier kozen twaalf Hollandse steden voor Willem van Oranje als hun politiek leider. Oudewater werd als gevolg van deze keuze in 1575 verwoest door het Spaanse leger.

07.21 moord op oudewater

Traditiegetrouw herdenkt de stad op zondag 7 augustus, of op de eerstvolgende zondag daarna, deze Oudewaterse Moord (1575). In het stadhuis geeft Averien Hockx-Knol tekst en uitleg over de gebeurtenissen aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

07.21  moord op oudewater - detail.1

Dit gebeurt aan de hand van het schilderij dat Dirck Stoop maakte in 1650 van het beleg en de plunderingen van de vestingstad Oudewater. Op dit 4.78 meter brede en 1.78 meter hoge doek valt zeer gedetailleerd te zien hoe in 1575 een Spaanse troepenmacht Oudewater aanviel. Eenmaal binnen de stadsmuren doodden de veroveraars veel bewoners, terwijl een groot gedeelte van de stad in vlammen opging.

In 2005 verscheen het boek ‘De Oudewaterse Moord’ van drs. Nettie Stoppelenburg. In het 145 pagina’s tellende boek geeft de Oudewaterse historica een uitgebreide beschrijving van het schilderij.

07.21 moord op oudewater - detail.2

 Bron: Gemeente Oudewater | 22 juli 2015

Geef een antwoord