UNIO en OVS fuseren tot FC Oudewater

Op 12 november 2015 hebben de leden van Unio en van OVS gestemd voor een fusie. De uitslag was bij Unio: 506 stemmen voor en 85 tegen. En bij OVS: 316 voor en 34 tegen.

Door de enorme opkomst en de verhouding in stemmen is de uitslag duidelijk: de fusie gaat door. Met de fusie ontstaat één nieuwe vereniging: FusieClub (FC) Oudewater, een vereniging met bijna duizend leden, met nieuwe kleuren, een nieuw logo en nieuwe ambities

Instemming fusieplan

De leden van Unio en OVS hebben het door de beide verenigingen opgestelde fusieplan positief beoordeeld en daarmee het sein gegeven om vanaf het seizoen 2016/2017 verder te spelen als één vereniging. Er is één nieuw bestuur gevormd dat vanaf nu de uitvoering van de fusie samen met de huidige besturen gaat voorbereiden. De fusiecommissie en het nieuwe bestuur willen graag alle leden en mensen van beide verenigingen bedanken voor de bijdragen die zij via de werkgroepen geleverd hebben. Hun inbreng was van wezenlijk belang voor het slagen van deze fusie. Met het tot stand komen van de fusie is er voor Oudewater een gezond voetbalklimaat voor de toekomst veiliggesteld voor jong en oud.

Algemene Ledenvergaderingen

De beide verenigingen hielden tegelijkertijd hun Algemene Ledenvergadering, in de beide clubgebouwen op Sportpark Markveld. Op beide locaties werden de leden geïnformeerd over een eventuele fusie en de gevolgen daarvan. De honderden aanwezige leden kregen daarna de gelegenheid om de laatste vragen nog te stellen, alvorens naar de stembus te gaan. De uitslag was uiteindelijk zeer duidelijk. Bij Unio stemde 86% voor de fusie, bij OVS zelfs bijna 90%.

Reacties na afloop

Bij vele leden overheerste het enthousiasme, bij sommigen moest het definitieve besluit nog doordringen. Wim Hendrix, voorzitter van OVS: “Het fusieplan was het succes van een zorgvuldig en nauwkeurig proces. We hebben op alle momenten met alle meningen en overwegingen rekening kunnen houden. Daar kwam een helder en eensluidend fusievoorstel voor de leden uit. En die hebben nu laten zien wat ze er van vinden.” Unio-voorzitter Ton Hendrickx: “Een prachtig stemresultaat, maar het echte werk begint nu pas. Want er is nog veel werk te verzetten, voordat we op 1 juli 2016 met FC Oudewater aan een nieuwe toekomst beginnen. De reacties na afloop van de stemming leverden in ieder geval heel veel energie en inspiratie op om die taken nu op te gaan pakken.”

 Nieuwe hoofdtrainer

Tijdens de ALV bij Unio werd ook bekendgemaakt dat FC Oudewater op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer. De huidige Unio-trainer Theo Ducaneaux, in het bezit van het diploma TC 1, zal na vier seizoenen afscheid nemen: “Ik had al aangegeven dat vier jaar genoeg is, en daarnaast vind ik dat bij een nieuwe club ook een nieuwe trainer past. De selectie zal straks voor een groot deel uit Unio’ers bestaan, en dan moet daar niet een trainer met dezelfde achtergrond voor de groep staan”.

Bron: Zenderstreeknieuws Montfoort & Oudewater – vv Unio en OVS Oudewater |
14 november 2015

Geef een antwoord