Veel waardering bij vertrek waagmeester Jeanette Blake

Oudewater – Na vijftien jaar als waagmeester te zijn verbonden aan de Heksenwaag nam Jeanette Blake afscheid. Er veranderde veel. De Heksenwaag werd een erkend museum, de herinrichting werd grondig aangepakt en het museum werd kindvriendelijk gemaakt. Voorzitter Walther Kok zwaaide Jeanette veel lof toe en noemde haar de reddende engel.

“Door haar inzet staat het museum. Ze heeft een groot doorzettingsvermogen en had aandacht voor bezoekers en vrijwilligers.” De huisdichter van het museum, Martijn Adelmund, maakte voor deze gelegenheid een gedicht. “Oh, de touwen kraken wel, het hout dat houdt, maar toch de rest is welbeschouwd na alle jaren om haar heen geplooid gevouwen, of als touwen in elkaar gedraaid. ” Tenslotte werd ze nog toegesproken door burgemeester Pieter Verhoeve die zijn dank bekrachtigde met de overhandiging van de zilveren stadspenning. Jeanette Blake gaat na haar pensioen zich vooral weer veel bezig houden met kunst. “Het was hartstikke leuk om dit te doen.” Tegelijk met Jeanette Blake nam ook assistent-waagmeester Monika van Doorn afscheid. Inmiddels zijn voor beide functies nieuwe medewerkers aangenomen.

Bron: Zenderstreek | 24 januari 2019

Geef een antwoord