Vergelijkend onderzoek naar twee zwembadplannen

Betrokken partijen hebben vertrouwen in gekozen aanpak

SemadAdvies gaat namens de gemeente Oudewater een vergelijkend onderzoek uitvoeren. Dat moet een volledig inzicht opleveren in de verschillen en overeenkomsten van de twee ingediende zwembadplannen: een nieuw openluchtbad of een overdekt zwembad. De uitkomst van het onderzoek krijgt de gemeenteraad in april 2015 gepresenteerd. 

In oktober 2014 stelde de gemeenteraad de besluitvorming over een nieuw zwembad uit. Dit vanwege het ontbreken van voldoende vergelijkende gegevens. Vooral op het gebied van financiën en de bouw van woningen. Daardoor vond de gemeenteraad dat hij op dat moment geen goede afweging kon maken van de plannen van de twee initiatiefnemers. Dat zijn Ceifer (openluchtbad op Statenland) en Consortium Oudewaterse Ondernemers (COO, overdekt en openluchtbad in de omgeving van sporthal De Noort Syde).

Opdracht door wethouder Bert Vermeij

Deze week heeft wethouder Bert Vermeij namens het college de onderzoeksopdracht verstrekt aan SemadAdvies. Hij heeft de twee initiatiefnemers en de Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) op de hoogte gebracht van de verleende opdracht. Dat gebeurde in aanwezigheid van de adviseur van SemadAdvies. Die heeft zijn plan van aanpak gepresenteerd en toegelicht. De initiatiefnemers en SBZO gaven te kennen content te zijn met de gedegen werkwijze en hebben vertrouwen in het vervolg van het traject.

Verder heeft Vermeij het bestuur van SBZO gevraagd ook komende zomer Ons Statenbad te beheren. Hij hoopt en verwacht dat de stichting daar ja tegen zegt. ,,Iedereen wil dat er in Oudewater een zwembad is en blijft en dat proberen we als gemeentebestuur samen met de Oudewaterse samenleving voor elkaar te krijgen.’’

Mocht SBZO Ons Statenbad vanaf eind april tot half september weer willen exploiteren, dan moet de gemeenteraad nog geld beschikbaar stellen voor het noodzakelijke onderhoud.

Gemeente Oudewater | 9 januari 2015

Geef een antwoord