Vergroten van de kans op een huurwoning in Oudewater

WBVO en gemeente willen geplande woningbouwprojecten eerder uitvoeren

Een goede doorstroming op de woningmarkt vergroot de kansen van woningzoekenden. Woningbouwvereniging Oudewater en de gemeente trekken gezamenlijk op om meer doorstroming te krijgen op de woningmarkt. Als oplossing denken zij aan het eerder uitvoeren van geplande woningbouwprojecten en het samen zoeken naar verdere nieuwbouwmogelijkheden.

Meer sociale huurwoningen

Woningbouwvereniging Oudewater (WBVO) heeft de laatste jaren in goede samenwerking met de gemeente vier projecten met appartementen kunnen realiseren. In de 84 nieuwe appartementen zijn voor een groot deel inwoners uit Oudewater gaan wonen. Vooral de vorig jaar opgeleverde appartementen boven het Medisch Centrum Oudewater zorgden voor meer doorstroming in de eengezinswoningen. Senioren die een eengezinswoning van de WBVO achterlieten, kregen een appartement aan de Oude Singel met korting aangeboden. Het ging hier om een experiment.

De WBVO en de gemeente zoeken nu naar mogelijkheden om ook in de toekomst een goede doorstroming te bereiken. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten. Want daar is veel vraag naar. De uitkomst van het woonbehoefteonderzoek – als onderdeel van de woonvisie – bevestigt dat beeld.

Plannen voor Wijngaard- en Sint Janstraat

De WBVO heeft plannen om de bestaande wooneenheden achter het Sint Jacobscentrum (het oude ziekenhuis) – aan de Wijngaardstraat – af te breken. Daar moeten meer nieuwe woningen voor in de plaats komen. Bijna alle bewoners zijn uit het oude gebouw vertrokken en hebben vervangende woonruimte gevonden. Karl Lissendorp, directeur-bestuurder van de WBVO: ,,Wij gaan er vanuit dat in oktober het gebouw leeg is. Op het moment dat het structuurplan voor de Wijngaardstraat en Sint Janstraat gereed is, kunnen wij beginnen met de planontwikkeling.” Ook reageert Lissendorp op vragen die hij van betrokken Oudewaternaren heeft gekregen over de vluchtelingencrisis. ,,Omdat wij het gebouw gaan slopen, hebben we alle lege wooneenheden al onbewoonbaar gemaakt. Daarom is het geen optie om hier tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Het heeft onze voorkeur om naar structurele oplossingen te zoeken.’’

Geplande woningbouw eerder uitvoeren

De gemeente wil de nieuwbouwplannen van de woningbouwvereniging achter het Sint Jacobscentrum in samenhang zien met de toekomstige bebouwing van het huidige evenemententerrein op de hoek van de Lange Burchwal en Sint Janstraat. Wethouder Bert Vermeij wil vaart maken en hoopt dat de gemeenteraad nog dit jaar akkoord gaat met een zogenaamde structuurplan. Ook wil Vermeij samen met de woningbouwvereniging onderzoeken of toekomstige nieuwbouwplannen naar voren kunnen worden gehaald. Op die wijze komen er meer woningen op de markt en vergroten we de kansen op een woning voor Oudewaternaren. Tegelijkertijd ontstaan er mogelijkheden om nieuwe Oudewaternaren welkom te heten in de stad.’’

Meer statushouders in Nederland

Vermeij doelt op het huisvesten van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en zich in Nederland mogen vestigen. Dit jaar heeft Oudewater 18 statushouders aan woonruimte geholpen. Daar komen er in het restant van 2015 nog 6 bij. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil dat iedere gemeente in 2016 meer statushouders gaat huisvesten.

Bron: Woningbouwvereniging Oudewater | 12 oktober 2015

Geef een antwoord