Vijf Oudewaternaren ontvangen een koninklijke onderscheiding

Uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve ontvingen vijf Oudewaternaren een koninklijke onderscheiding.

Averien Knol, Wilma Kuik, Jaap van der Laan en Anneke Koffeman-Tanis kregen de versierselen opgespeld die horen bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Één gedecoreerde – Gert Koffeman – stapte als Ridder in de Orde van Oranje Nassau de Sint-Franciscuskerk uit.

Lid in de Orde in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A.M. Knol

Decorandus is vanaf 2005 beheerder van het Touwmuseum en door haar grote inzet en creativiteit heeft zij het Touwmuseum stevig op de toeristische kaart van Oudewater weten te zetten. Ook levert zij een belangrijke bijdrage aan de activiteiten georganiseerd door de ‘Vrienden van Oudewater’, zoals de Nacht van de Geschiedenis in oktober en de Vierdaagse in mei. Zij verzorgt daarnaast vanaf 2009, ieder jaar de uitleg bij het schilderij van Dirck Stoop tijdens de herdenking van de Oudewaterse Moord.

Mevrouw W.A. Kuik

Decorandus is vanaf haar prille jeugd tot op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met gymvereniging S’59 en de hieruit ontstane vereniging Turn2gether. In haar huidige rol als ‘hoofd technische leiding’ houdt ze zich bezig met groepsindeling, begeleiding, coaching, planning, organiseren, regelen, afstemming en ook met bestuurlijke taken. Bij de talloze evenementen die zij heeft bedacht is zij ‘de spin in het web’. Er is geen ander die zo een lange periode zoveel uren heeft besteed aan het laten groeien en bloeien van de turnsport in Oudewater.

De heer J. van der Laan

De inzet van decorandus is voor de Landelijke Rijvereniging “De Hollandsche IJsselruiters” van bepalende invloed geweest voor de vereniging. Vanaf 1998 is hij als trouwe vrijwilliger werkzaam bij het museum “De Heksenwaag” in Oudewater. Hij weet de aandacht van de bezoekers voor de geschiedenis van het museum en de stad Oudewater naar een hoger niveau te tillen. Hij is penningmeester, lid van de reiscommissie en adviseur van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater binnen het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Mede door de begeleiding van de heer van der Laan is het “Straatnamenboek Oudewater” en het project “QR tegels” tot stand gekomen.

Mevrouw A.W.M. Koffeman-Tanis

Decorandus is vanaf juli 1996 vrijwilliger/bestuurslid bij de Vrijwillige Hulpdienst Oudewater, zij is daar tevens coördinator van het vrijwilligerswerk. Ook is zij actief als vrijwilliger voor het Abrona Basishuis. Bij de protestantse Gemeente Oudewater is zij al vele jaren actief als contactpersoon/bezoekdame en als ondersteunster van de meekijkdiensten voor de bejaarde gemeenteleden.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer G. Koffeman

Decorandus heeft een grote staat van dienst. Zijn werkzaamheden voor de politiek, samenleving en kerk hebben zich uitgestrekt op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal vlak. De heer Koffeman heeft nationaal naam gemaakt als voorzitter van de Christelijke politiebond en de Algemene Christelijke Politiebond. In die hoedanigheid vervulde hij tal van nevenfuncties. Tussen september 1989 en mei 1994 was de heer Koffeman lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA. Tevens was hij lid van de raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, lid van de Noord-Atlantische Assemblée en lid van Parliamentarians for Global Action.

Zowel voor, tijdens als na zijn Tweede Kamerlidmaatschap was de heer Koffeman op tal van terreinen maatschappelijk als vrijwilliger actief onder andere als, ouderling van de Gereformeerde Kerk in Zeist en in Oudewater, bestuurslid van de Immanuëlschool in Oudewater, bestuurslid van het CPS (landelijke onderwijsstichting) en voorzitter van het lokale Rode Kruiscomité. Recent nog is hij vrijwillig chauffeur voor de Voedselbank geworden. Sinds jaar en dag is de heer Koffeman ook op plaatselijk niveau politiek actief. Eerst als voorzitter van de lokale afdeling van het CDA en sinds 2010 ook als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Oudewater.

Mevrouw J.X. van den Hondel-van den Akker

De uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan mevrouw J.X. van den Hondel-van den Akker vond plaats om 12.30 uur in woon- en zorgcentrum De Wulverhorst, Prins Bernhardstraat 2 in Oudewater. Mevrouw Van den Hondel-van den Akker is inwoner van de gemeente Gouda, maar krijgt voor deze gelegenheid de versierselen opgespeld door de Oudewaterse burgemeester Pieter Verhoeve.

Bron: gemeente Oudewater | 26 april 2016
Foto-onderschrift: De Oudewaterse gedecoreerden in de Sint-Franciscuskerk op de foto met burgemeester Pieter Verhoeve. Foto Gerard van Hooff.

One thought on “Vijf Oudewaternaren ontvangen een koninklijke onderscheiding”

  1. Sandra van den Heuvel zegt:

    Mevrouw van den Hondel? Onbegrijpelijk! En ik weet waar ik het over heb.

Geef een antwoord