Vijfde Groot Oudewaters Dictee

Op 10 april 2019 was het weer zover: het 5eGroot Oudewaters Dictee stond om 20:00u in de startblokken in de Mariaschool. Piet Smits heette als spreekstalmeester de deelnemers welkom, stelde de organisatie (Rotary Oudewater) voor en vervolgens was het mijn beurt om de tekst voor te lezen. Deze lustrumeditie was mijn eerste zelf gecomponeerde dictee, dus ik moet bekennen dat er een gezonde portie zenuwen door mijn lijf ging toen ik de zinnen aan de groep voorlas.
Alweer anderhalve maand geleden had ik de eer om dit dictee te mogen voorlezen aan maar liefst 44 deelnemers; een opkomst waar we als organisatie behoorlijk tevreden over waren! Het bleek een geanimeerd gezelschap uit alle lagen van het dicteelandschap. Er waren zowel beginners als dicteetijgers bij, die tussen de twee en vierendertig fouten hebben gemaakt, met een gemiddelde van zestien fouten. Geen moeilijk dictee te noemen dus, kijkend naar het aantal fouten dat bij voorgaande edities als gemiddelde werd genoteerd. Uiteindelijk bleek de eerste zin het grootste obstakel, daar had ik ook de meest venijnige medische termen in gestopt. Want beloofd is beloofd: het zou niet een té moeilijk dictee worden, maar iemand met nul fouten naar huis laten gaan, dat was natuurlijk geenszins de bedoeling.

Marga Smits

Tijdens het voorlezen was het doodstil in de zaal. Het dictee beschreef Oudewater en haar band met de geneeskunst door de eeuwen heen. De van oorsprong Oudewaterse internationaal befaamde arts Hendrik Pieter van Praag, het in 1979 gesloten St. Jacobziekenhuis en mijn eigen kijk op de moderne geneeskunst speelden de hoofdrollen in deze “curieuze contemplatie van een coassistent”.

Hetty Brunt

Nadat iedereen de pennen had neergelegd, werden de dictees uitgewisseld en nagekeken door mededeelnemers. Helaas was er, ondanks zorgvuldig nakijken door dicteespecialisten vooraf, toch een aantal discutabele spellingswijzen in het dictee geslopen. Deze leidden wel tot wat discussie in de zaal, maar uiteindelijk was bijna iedereen tevreden met de schrijfwijzen die zijn goed- en afgekeurd.
Na het gezamenlijke nakijken was het tijd voor de grondige controle door de jury. Er werd een rangschikking gemaakt van de vijftien best geschreven dictees per categorie (te weten lokale dicteeliefhebbers en dicteetijgers), die door mij en de rest van de jury nog eens werden nagelopen. Vooral de varianten op het woord ‘hypovolemisch’, dat bestaat uit hypo (‘laag’) en een afleiding van het woord ‘volume’, waren een lust voor het nakijkend oog. Daarnaast schreef bijna niemand het woord ‘gauge’ goed, voornamelijk omdat het een vrij onbekende eenheid is die fijnheid van weefsels uitdrukt (of in dit geval: dikte van naalden) en daarbij wordt het uitgesproken als het Engelse ‘gage’.

Koos Splinter

Natuurlijk was iedere deelnemer gebrand op een zo laag mogelijk aantal fouten, maar de avond had nog een ander doel: taalcafé Samentaal een bijdrage geven voor het belangrijke werk dat ze doen. Bij Samentaal worden mensen die een zwak hebben voor onze mooie taal gekoppeld aan mensen die Nederlands als tweede taal leren spreken, om zo integratie in hun nieuwe woonomgeving te bevorderen. Een prachtig initiatief! Marga Smits, onze voorleesster, vertelde gepassioneerd over het taalcafé en riep de deelnemers op om zich aan te melden als nieuwe taalvrijwilliger. Overigens is het boekenuitleenkastje dat met de opbrengst van vorig jaar is gefinancierd helemaal klaar voor gebruik en zal het binnenkort het straatbeeld van Oudewater verrijken en een breed aanbod aan lectuur bieden.
Dan het onderdeel waar iedereen op zat te wachten: de uitslag. De prijzen waren dit jaar erg leuk: onder andere een lunchbon voor brasserie Joia, een high tea in het pas geopende Theehuis en natuurlijk kaartjes voor een rondvaart door ons mooie stadje.

groot Oudewaters Dictee 5

Bij de lokale deelnemers zag de top drie er als volgt uit: Frans Rijkaart (acht fouten), Paul Wesseling (tien fouten) en een gedeelde derde plek was voor Koos Splinter en Hans Dorsman weggelegd (elf fouten). Bij de tijgers was het ook spannend: René Dijkgraaf (twee fouten), Bert Jansen (vier fouten) en wederom een gedeelde derde plaats voor Werner Joosten en Rein Leentfaar (vijf fouten).
Ik heb intens genoten die avond en ik denk met mij iedereen die op 10 april in de Mariaschool aanwezig was. Op naar het 6e Groot Oudewaters Dictee!

Tekst: Lisa Splinter, schrijfster dictee, Foto’s: Bert van der Horst | Eindredactie: Oudewater.net

Geef een antwoord