Visie op groen en water

Inrichting en beheer van groen en water in de gemeente Oudewater

Groen en water spelen een belangrijke rol in de uitstraling en beleving van de gemeente Oudewater. Er is op dit moment nog geen vastgestelde visie voor de inrichting en het beheer van het gemeentelijk groen en water. Begin februari wordt hiervoor een kader aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeente biedt met dat kader ook ruimte voor inwoners om met eigen initiatieven te komen.

Veilig, duurzaam, innovatief en ecologisch

Om tot het huidige kader te komen is gebruik gemaakt van vier kernwaarden: veilig, duurzaam, innovatief en ecologisch. Samen met de raad wordt gekeken welke kernwaarden de hoogste prioriteit krijgen. Om tot een veilige inrichting te komen moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met verkeer en klimaat. Op duurzaamheid en ecologie kan worden ingezet door ruimte te creëren voor de ontwikkeling van plant- en diersoorten. Bijvoorbeeld door het gebruik van bloemenmengsels om de biodiversiteit te stimuleren.

Streefbeelden voor de leefomgeving

De kernwaarden zijn vertaald naar drie streefbeelden: de hoogwaardige-, gezonde-, en natuurlijke leefomgeving. Bij de hoogwaardige leefomgeving wordt een speciale en bijzondere uitstraling gegeven aan een gebied, bijvoorbeeld rondom winkelcentra. De gezonde leefomgeving is primair gericht op de volksgezondheid. In een natuurlijke omgeving speelt ecologie een belangrijke rol, hier kunnen plant- en diersoorten zich optimaal ontwikkelen. Voor elk gebied wordt gekeken welke streefbeeld(en) – met daarin een wisselende waardering van de kernwaarden –  het beste passen.

‘Right to Challenge’

“Volgens het principe van Right to Challenge kunnen ook inwoners vanuit dit beleidskader taken van de gemeente overnemen, als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan”, aldus wethouder Walther Kok. De kernwaarden en streefbeelden worden vertaald naar de categorieën: hoofdgroen, buurtgroen en snippergroen. Hoofdgroen vormt de basis van de groenblauwe structuur, dit blijft in beheer van de gemeente. Buurtgroen en snippergroen zijn van kleinere omvang. In overleg met de gemeente kan de inrichting van dit groen door inwoners worden uitgevoerd.

Vervolg: beheerplan en uitvoering

Op dinsdag 4 februari wordt het beleidskader gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om mee te denken in de prioritering en hun meningen en wensen aan te geven. Op basis hiervan wordt gewerkt aan het definitieve beleidskader. De volgende stappen zijn het beheer- en uitvoeringsplan. In deze plannen wordt omschreven welke werkzaamheden waar, wanneer en op welke wijze worden uitgevoerd.

Bron: Gemeente Oudewater | Eindredactie: Oudewater.net

Geef een antwoord