Vuurwerkschade neemt nog verder af in Oudewater

Door vuurwerk sneuvelden er rond de jaarwisseling weer minder gemeentelijke eigendommen dan in de achterliggende jaren. Het is nog altijd te veel, maar de schade bleef dit keer beperkt tot onder de € 1.000.

Traditiegetrouw maken de medewerkers van de buitendienst direct na de jaarwisseling een ronde door de gemeente. Dan nemen zij de schade op die tijdens oud en nieuw is aangericht. Zij constateerden dat er een twee afvalbakken zijn gesneuveld. Daardoor blijft de financiële schade beperkt tot onder de € 1.000.

Burgemeester Verhoeve constateert een dalende lijn als het om vernielingen gaat. Die is in 2015 ingezet. ,,Dat heeft onder andere te maken met de ingekorte tijden waarop het vuurwerk mag worden afgestoken. Daarnaast hebben de politie en de BOA’s bepaalde plekken extra goed in de gaten gehouden.’’

Burgemeester Verhoeve vindt dat we pas helemaal tevreden kunnen zijn als er helemaal geen vernielingen meer worden gepleegd. Ook niet aan particuliere eigendommen.

Enkele jaren geleden bedroeg de schade meestal 6 à € 7.000 per jaarwisseling. Begin 2016 draaide de gemeenschap op voor € 1.400 aan vernielingen.

Bron: Gemeente Oudewater | 4 januari 2017

Geef een antwoord