Walther Kok beoogd opvolger Sietze Ypma

De Onafhankelijken zullen ongetwijfeld blij zijn dat ze hoogstwaarschijnlijk op een dergelijk korte termijn een nieuwe wethouder voor De Onafhankelijken kunnen presenteren. Het ligt in de bedoeling om, als alle officiële noodzakelijkheden achter de rug zijn, Walter Kok voor te dragen als opvolger van Sietze Ypma.

Kok zal dan tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 deel uitmaken van het college van B&W van Oudewater.

Walter Kok studeerde politicologie en massacommunicatie en is nu nog secretaris van De Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek.

Binnen Oudewater is hij vooral bekend als voorzitter van De Heksenwaag.

Redactie: Oudewater.net

Geef een antwoord