Wees alert op teken, ook binnen de bebouwde kom

Teken komen ook voor in het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Dit blijkt uit onderzoek van GGD regio Utrecht. Het risico op een tekenbeet en de ziekte van Lyme lijkt niet zo groot als in de natuur. De teken die er zijn, zitten vooral in en direct rond bosjes en struikgewas. Door contact met struikgewas en hoog gras te vermijden, wordt de kans op een tekenbeet kleiner.

Onderzoek ‘teken in openbaar groen’

In 2015 heeft de GGD regio Utrecht onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van teken in openbaar groen binnen de bebouwde kom. In overleg met afdelingen groenbeheer werd in alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht een locatie uitgezocht binnen de bebouwde kom. Dit was bij voorkeur een drukbezochte groene locatie met verschillende soorten vegetatie. Van begin juni tot en met begin juli (de periode met de hoogste tekenactiviteit) zijn deze locaties onderzocht op de aanwezigheid van teken. Gevonden teken werden getest op de aanwezigheid van de Borrelia-bacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme.

Gevonden teken

In totaal werden 27 locaties bemonsterd. In 17 hiervan werden één of meerdere teken gevonden. Het aantal gevonden teken varieerde sterk tussen locaties en de aantallen waren gemiddeld veel lager dan die in de natuur worden gevonden. In ongeveer 11 procent van de onderzochte teken is de Borrelia-bacterie aangetroffen. De gevonden teken waren vooral aanwezig in of direct naast bosjes of struiken, in de aanwezigheid van veel oud blad (strooisel) of klimop. Midden op de grasvelden werden geen teken gevonden.

Geef de teek geen kans

Wethouder volksgezondheid Ad de Regt licht de resultaten van het onderzoek toe: ,,Uit het onderzoek van de GGD regio Utrecht wordt duidelijk dat teken ook binnen de bebouwde kom voorkomen. In Oudewater is er bemonsterd in park Ruyghe Wey. Hier zijn weliswaar geen teken gevonden, waarschijnlijk omdat het park nog niet zo oud is. Toch kan het geen kwaad om te controleren op teken, vooral voor wie zich heeft opgehouden in het groen. Dat geldt vooral voor spelende kinderen en huisdieren. Geef de teek geen kans.”

Teken kunnen zich vastbijten in de huid van mensen en dieren. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán iemand ziek maken als de teek langer dan 24 uur op de huid zit. Hoe langer de teek op de huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt. Heeft de teek al langer dan 24 uur op de huid gezeten? Overleg met de huisarts of behandeling gewenst is.

Contact met de GGD

Meer weten over het GGD onderzoek of vragen over teken en de ziekte van Lyme? Neem dan contact op met GGD regio Utrecht. Bel naar de afdeling Infectieziektebestrijding op 030 608 6086 (bereikbaar op werkdagen van 9.00–17.00 uur). Of stuur een e-mail naar infectie@ggdru.nl.

 Bron: Gemeente Oudewater | 13 april 2016

Geef een antwoord