Wie ontwerpt er een waterpunt voor de stad?

Symbool voor eeuwenoude verbinding met het water

Oudewater kreeg 750 jaar geleden stadsrechten. En dat memorabele feit viert de stad op grootse wijze. De indrukwekkende aftrap vond plaats op 10 oktober 2014. Nu is het idee ontstaan om op of rond de verjaardag van de stad (4 juli 2015) de inwoners een blijvende herinnering aan Oudewater 750 jaar Stad aan te bieden.

Fontein, waterpomp  of …

Dat moet gebeuren in de vorm van een waterpunt, als symbool voor eeuwenoude verbinding met het water. ,,Wij dagen iedereen uit om met een uitvoerbaar idee te komen dat de eeuwenoude verbinding van de stad met het water symboliseert. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een fraaie fontein of een waterpomp,’’ prijst burgemeester Pieter Verhoeve het initiatief aan.

Er gelden wel enkele spelregels. Zo moet het waterpunt kindvriendelijk zijn, vandalismebestendig en passen bij de historische panden van de binnenstad. Het is de bedoeling dat de waterbron een plaats krijgt in het stadscentrum. Ook moeten dagjesmensen hier een slokje water kunnen nemen of hun meegenomen flesje vullen.

Een onafhankelijke commissie bepaalt welk idee wordt uitgewerkt en wie het waterpunt mag vervaardigen. Hier is een bescheiden bedrag (circa 5 à 10.000 euro) voor beschikbaar.

Tijdpad

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

  • Inleveren van plannen vóór 7 februari 2015, het liefst voorzien van een schets, begroting en toelichting;
  • De commissie maakt vóór 1 maart 2015 haar keuze bekend;
  • Vervaardigen kunstwerk in de periode tot 20 juni 2015;
  • Onthulling op of rond 4 juli 2015.

De plannen kunnen worden gestuurd naar j.oskam@oudewater.nl.

Gemeente Oudewater | 9 januari 2015

Geef een antwoord