Wijngaardstraat geeft historische feiten prijs

Archeologen hebben interessante vondsten gedaan in de Wijngaardstraat in Oudewater. Een deel van de vondsten is te zien in een vitrine in het stadskantoor. Het onderzoek leverde ook nog historische feiten op over de bebouwing op deze plek van enkele honderden jaren geleden.

Vondsten vertellen iets nieuws

Bij een bodemonderzoek in de Wijngaardstraat Oudewater ter hoogte van nummer 55 vonden archeologen resten van vroegere bebouwing. Zij konden aan de hand van deze restanten 2 muren van een huis reconstrueren. Het viel de archeologen op dat de richting van de muren afweek van de historische stadskaarten uit de 16e eeuw.

Het huis lag namelijk iets gedraaid ten opzichte van de huidige Wijngaardstraat. Ook concludeerden de archeologen dat het huis niet direct aan de Wijngaardstraat stond, maar enkele meters er vanaf. Sinds het midden van de 16e eeuw is de oriëntatie van de bebouwing en de plaatsing van de gevels langs de straat gelijk gebleven. Aan de hand van de gebruikte bakstenen kan worden bepaald van wanneer het huis dateert. In dit geval van het begin van de 16e eeuw.

Touw

Na afbraak van het huis bleef het terrein onbebouwd. In de 17e eeuw is er wel afval gedumpt. De archeologen troffen een afvalkuil aan met fragmenten van kleipijpen, botresten van vooral vis en rund en fragmenten van eierschalen. In de 18e en 19e eeuw werd aan de Wijngaardstraat touw gefabriceerd. Mogelijk is een 18e-eeuwse beerput op het terrein daaraan te verbinden.

Onder de vondsten bevonden zich een vingerhoedje uit de 16e eeuw en een fragment van een mesheft met een afbeelding van een figuur met hoed gevonden (foto). Die zijn van omstreeks 1500 en te zien in de vitrine.

Waar te zien

De vondsten zijn te zien op de 1e verdieping van het stadskantoor tijdens openingstijden.

Gemeente Oudewater | Dinsdag 17 juni 2014

Geef een antwoord