Zelfstandig Oudewater pakt door!

Het nieuwe coalitieakkoord van de Onafhankelijken en VVD-D66 luidt: “Zelfstandig Oudewater pakt door”. Dit is ook precies wat ze voorstaan. Ze richten zich op de toekomst, op wat ze de komende 18 maanden voor Oudewater kunnen bereiken. Het akkoord bevat 7 speerpunten, ieder concreet gemaakt met duidelijke doelen en projecten.

De nieuwe coalitie richt haar energie op het behoud van de zelfstandigheid van Oudewater. “Wij hebben onze eigen identiteit, onze eigen kracht. Oudewater heeft ruimte nodig om haar eigen beleid te voeren”, aldus fractievoorzitter van de Onafhankelijken René van den Hoogen. Ook samenwerking is volgens de nieuwe coalitie onderdeel van deze zelfstandigheid. Elly van Wijk, fractievoorzitter van de VVD-D66 zegt hierover: “Oudewater is een kleine gemeente en door samenwerking zijn we efficiënt en winnen we aan slagkracht”. De ambtelijke dienstverlening met Woerden zal doorgaan. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze samenwerking, zoals de gedwongen winkelnering en de ruimte voor het voeren van eigen beleid, wordt herzien.

Een tweede speerpunt is het bouwen aan de voorzieningen van Oudewater. Elly legt uit: “Goede basisvoorzieningen horen bij een prettig woon-, leef- en recreatieklimaat. Wij streven onder andere naar de realisatie van een volwaardig zwembad. Tot die tijd blijft het huidige bad open”. René vult aan: “op de Westerwal liggen ontzettend veel kansen voor Oudewater. In maart 2018 ligt er een plan hoe we deze gaan benutten”. De coalitiepartners onderstrepen dat ze een lokale aanpak voorstaan. Lokale initiatiefnemers worden gevraagd om actief een bijdrage te leveren aan de plannen voor accommodaties en bouwprojecten.

De 5 andere speerpunten van de nieuwe coalitie gaan over de zorg, het bestuur, de financiën, het ondernemingsklimaat en duurzaamheid. “De zorg willen wij zoveel mogelijk lokaal en laagdrempelig organiseren. De zorg moet informeler en dichterbij de zorgvrager georganiseerd worden. De zorg moet op een ‘Oudewaterse manier’ geregeld zijn” legt de fractievoorzitter van de Onafhankelijken uit. In het nieuwe coalitieakkoord vinden ook de ondernemers een plek. “Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. We willen Tappersheul 1 en 2 energie geven door nieuwe bestrating en asfaltering. Ook gaan we stappen zetten in de ontwikkeling van Tappersheul 3” aldus Elly.

De nieuwe coalitie heeft een grote verantwoordelijkheid op zich genomen. Het coalitieakkoord laat zien dat ze dit met beide handen aanpakt. De schouders eronder en doorpakken!

Bron: Gemeente Oudewater; namens de fracties van De Onafhankelijken en de VVD/D66.

Geef een antwoord