Geschiedkundige Vereniging Oudewater

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater zet zich in om alles van historische waarde omtrent Oudewater te behouden, vast te leggen en te delen. Dat laatste doet de Geschiedkundige Vereniging door het organiseren van lezingen en tentoonstellingen over geschiedkundige onderwerpen en het houden van excursies. Daarnaast worden er publicaties verzorgd en historische monumenten in beeld vastgelegd.

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater ondersteunt acties die tot doel hebben historisch waardevolle situaties te behouden en neemt zo nodig stelling tegen plannen die ons culturele erfgoed dreigen aan te tasten. Boeken, tijdschriften, brochures en knipsels over de geschiedenis van Oudewater worden bijeen gebracht en geconserveerd om niets over de historie van onze stad verloren te laten gaan.