De naam Oudewater

Waar de naam Oudewater precies vandaan komt is niet helemaal zeker. Er zijn verschillende verhalen in omloop. Het meest waarschijnlijke verhaal is dat de naam komt van ‘de oude waarden’. Met waarden worden dan uiterwaarden bedoeld. Dat zou best eens kunnen, want Oudewater lag op de plek waar het riviertje de Linschoten uitmondde in de Hollansche IJssel.

De eerste bewoners vestigden zich zo rond 800 in Oudewater en in circa 1100 stond hier al de eerste (tufstenen) kerk. Maar pas in 1239 komt de naam Oudewater voor het eerst voor in een akte over tienden (een vorm van belasting) van het Utrechtse Kapittel  van Oudewater (een groep van geestelijken die de gezamenlijke zielzorg in de parochie uitoefent).