Het wapen van Oudewater

Uiteraard heeft Oudewater een wapen. Dit wapen is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel op 24 juli 1816.

Beschrijving van het wapen van Oudewater

“Van zilver, beladen met een dubbele burgt, waar boven een klimmende leeuw, alles van keel, de leeuw getongd en geklaauwd van lazuur; het schild gedekt met eene kroon met drie fleurons, alles van goud, en vastgehouden door twee klimmende leeuwen in hunne natuurlijk verwen.” (Besluit Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816).

De wapenbeschrijving vermeldt niet dat de kroon ook 2 parels bevat en dat de schildhoudende leeuwen aanziende zijn. De burcht in dit wapen, met de daarop geplaatste (Hollandse) leeuw, duidt op de sleutelpositie die Oudewater vroeger innam in het verdedigingsstelsel van Holland tegen het Sticht.