Gemeente Oudewater

De gemeente omvat naast Oudewater de vroegere gemeenten Hoenkoop, Snelrewaard en Willeskop. Sinds 1970 hoort Oudewater bij de provincie Utrecht, terwijl het daarvoor bij de provincie Zuid-Holland hoorde.

Tijdens het bestaan heeft de plaats Oudewater afwisselend bij Utrecht (het Sticht) en Zuid-Holland (het graafschap Holland) behoort. In 1989 zijn ook de kernen Hekendorp en Papekop bij Oudewater gevoegd.

De kern Hekendorp

De kern Hekendorp was tot 1964 een zelfstandige gemeente. Daarna vormde het samen met Driebruggen een gemeente, waarna het in 1989 deel uit ging maken van de gemeente Oudewater.

In Hekendorp staat een schandpaal met daarboven een beeld van Vrouwe Justitia zonder blinddoek.

Tegen Hekendorp aan ligt het buurtschap Goejanverwelle. Daar staat de boerderij die destijds van Adriaan Leeuwenhoek was en waar Wilhelmina van Pruisen in 1787 enige tijd werd vastgehouden. Zij was op weg naar Den Haag in de tijd dat de Patriotten en Orangisten om de macht in de Nederlanden  streden.

De kern Papekop

De kern Papekop is ontstaan uit een zogenaamde cope, een overeenkomst uit de 12e of 13e eeuw om een stuk grond te mogen ontginnen. Een kleine eeuw heeft er het station van Oudewater gelegen en een deel van die tijd was er een paardentramverbinding tussen Oudewater zelf en dat station in Papekop.