Privacybeleid

Definities en begrippen

Dit document beschrijft ons privacy beleid. Hiermee maken wij duidelijk hoe wij omgaan met je persoonlijke informatie. In dit privacy beleid worden enkele begrippen gebruikt. Deze hebben de volgende betekenis.

 1. Oudewater.net: dit zijn wij, aanbieder van informatie op het gebied van toerisme en recreatie van Oudewater.
 2. Jij of u: dat is iedere bezoeker van onze website, klant, partner of relatie van oudewater.net.
 3. Partners: externe partijen met wie oudewater.net samenwerkt op bepaalde gebieden.
 4. Website: www.oudewater.net.
 5. Persoonsgegevens: je naam, adres, woonplaats, e-mailadres.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Indien u gebruikt maakt van onze website, ons een e-mail stuurt of ons anderszins benadert, worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen.
 2. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en u te informeren via e-mail, nieuwsbrieven of telefonisch. U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden van de informatie die wij beschikbaar stellen via onze website, maar alleen als u blijk hebt gegeven van interesse in onze informatie.
 3. Tevens willen wij u graag door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte brengen van nieuwe toeristische informatie over Oudewater en directe omgeving. Uiteraard doen wij dit alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld of als wij eerder met u contact hebt gehad op enerlei wijze. Wanneer u onze nieuwsbrief of informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden door middel van een link onderaan in de nieuwsbrief. Of u stuurt ons een email naar info@oudewater.net
 4. Om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. Wij verkrijgen op deze manier inzicht in het aantal bezoeken, populaire pagina’s, onderwerpern, etc. Deze gegevens bevatten alleen anonieme en statistische gegevens en geen persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens).
 5. Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde als vertrouwelijk worden behandeld.
 6. Uw gegevens worden maximaal 5 jaar opgeslagen, afhankelijk van de aard van de gegevens maar nooit langer dan wettelijk is toegestaan.
 7. oudewater.net verplicht zich tot het treffen van technische maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen tegen lekken, diefstal en/of verlies of elke vorm van onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan de mogelijkheden van het gebruik van encryptie, sterke wachtwoorden, firewalls, etc.

Doorgifte aan derden

 1. Wij zullen uw gegevens nooit aan anderen doorverkopen of doorspelen. Alleen aan partners die direct met de uitvoering van een project of traject betrokken zijn, kunnen wij eventueel uw gegevens ter beschikking stellen. Hiervoor zal dan vooraf een geheimhoudingsverklaring getekend zijn.
 2. Indien oudewater.net of delen ervan zouden overgaan naar een andere partij in de toekomst, dan kunnen persoonsgegevens deel uitmaken van een dergelijke overdracht.

Gebruik van e-mail

E-mail berichten worden altijd opgeslagen. Gegevens kunnen mogelijk ingezien worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien daar naar gevraagd wordt door de AP.

Inzage, wijziging en/of verwijdering

 1. U heeft te allen tijde het recht om uw eigen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of verwijdering te eisen, overeenkomstig de AVG. U kunt hiervoor een verzoek indienen per e-mail naar info@oudewater.net  Een kopie van een geldig legitimatiebewijs zal hiervoor gevraagd worden.
 2. Ook andere vragen omtrent het privacy beleid kunt u via dit e-mail adres stellen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 06-53867244 (Gerdine van de Ven).

Wijzigingen in het privacy beleid

oudewater.net behoudt zich het recht voor om het privacy beleid in de toekomst te wijzigen. Dit zal dan altijd gebeuren conform de AVG. Via onze website zullen eventuele wijzigingen gecommuniceerd worden.

Mei 2018