Weging voorgedragen burgemeester Danny de Vries

We schrijven maandag 19 oktober 2020.  Een dag waarop de Heksenwaag normaliter gesloten is…….. Zo niet vandaag. Vandaag vindt er een bijzondere weging plaats. Vandaag staat de onlangs als nieuwe burgemeester van Oudewater voorgedragen  Danny de Vries klaar om zich aan de weegproef te onderwerpen.  Heel verstandig. Want voorgedragen door de raad van Oudewater als burgemeester is immers nog maar voorgedragen. Alvorens echt benoemd te kunnen worden moeten de antecedenten van de kandidaat  nauwkeurig en grondig worden onderzocht. En met zicht op de post van burgemeester in Oudewater  betekent dit dat men in ieder geval gevrijwaard moet zijn van alle valselijke beschuldigingen van hekserij. Laaghartige praatjes over de burgemeester kunnen we in Oudewater immers niet gebruiken. En dus staat Danny de Vries  vandaag op de weegschaal om te laten vaststellen dat hij een gewicht heeft dat overeenkomt met de natuurlycke proportiën des lichaems – evenveel weegt als hij eruit ziet – en dus geen heks kan zijn. Heksen wegen immers zoals algemeen bekend is – vrijwel niets en de officiële vaststelling van een normaal gewicht maakt  aan alle potentiele geroddel een einde. Zo ook in dit geval : Danny de Vries  blijkt 206 pond te wegen.  Dat betekent dat Waagmeester Isa van der Wee met overtuiging hem zijn Certificaet van Weginghe kan overhandigen en wat Oudewater betreft niets zijn officiële benoeming t.z.t.  meer in de weg staat.

Uitreiking certificaat

 

Weging met een zelfde doel

Met deze plechtige overhandiging aan een potentiële ambtsdrager wordt tegelijkertijd een periode van bijna 300 jaar overbrugd. Op 21 juni 1729 immers vond in het (aflopende) tijdperk van de heksenvervolgingen de laatste officiële weging op de stadswaag van Oudewater plaats.  En wel met eenzelfde doel : de kandidaat van een voorgenomen benoeming te zuiveren van beschuldigingen van hekserij. Claas  van den Dool is immers voorgedragen als schout (wethouder) van Noordeloos, maar over hem en zijn vrouw doen allerlei praatjes de ronde. Om daar voor eens en voor altijd een einde aan te maken wordt hem dringend aangeraden zich aan de weegproef in Oudewater te onderwerpen. En zo geschiedt. Samen met zijn vrouw Neeltje Kersbergen wordt hij gewogen en niet te licht bevonden en wordt aan beiden het Certificaet uitgereikt. Een Certificaet waarvan een officieel afschrift ook heden ten dage te bewonderen valt in Museum de Heksenwaag (zoals de stadswaag van Oudewater sinds 1946 heet) .

Goed te weten dat in deze onzekere tijden één ding al eeuwenlang onveranderd is gebleven : In Oudewater is NOOIT iemand gewogen en dientengevolge te licht bevonden !

Walther Kok

Geef een antwoord